Virtuálne prehliadky

PLOCHA / PRIESTOR / Nikola Šušovicová

Dátum výstavy:  
04.03.2021 – 16.05.2021
Zobrazení:  
Výstavou PLOCHA / PRIESTOR / Nikola Šušovicová chceme po prvý krát prezentovať na východnom Slovensku maľbu začínajúcej výtvarníčky, absolventky štúdia maľby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Médium maľby sa pre ňu stáva alfou a omegou. Prostredníctvom nej sa pokúša odpovedať na otázky, ktoré ju trápia, zahlcujú myseľ, ale zároveň svoju pozornosť upriamuje na výber vhodných výrazových prostriedkov (farba, plocha, priestor a pod.) na pretlmočenie svojich myšlienok. Diela prezentované na výstave sú výsledkom myšlienkových pochodov autorky, ktorá si v tomto prípade pokladá otázky vzťahujúce sa k problému maľby ako je kompozícia, farba, plocha, priestor. Všetky tieto komponenty sa koncentrujú v slobodnom narábaní s priestorom s využitím priamky, hlavným nástrojom geometrie. V tomto prípade našu pozornosť pohltia abstraktné kompozície a otázka povahy abstraktnej maľby.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Arkadiusz Gola: Čiernobiela Zem

Dátum výstavy:  
25. 2. – 28. 3. 2021
Zobrazení:  
Autor je neoddeliteľne spätý s rodným Horným Sliezskom, čiže regiónom, kde sa po stáročia prelínali poľské, české, nemecké a rakúske vplyvy. Ide o oblasť s búrlivou históriou, rozmachom, aj úpadkom ťažkého priemyslu. Pre svoj banský charakter ju zvyknú označovať ako Čiernu zem. Arkadiusz Gola už tri desaťročia sústavne podáva tento kraj vo svojich fotografiách nielen ako čierny, lež ako čiernobiely, keďže zachycuje aj kladné zmeny, ktoré priniesli tri desaťročia po zvrhnutí socialistického režimu.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Socha – plastika – objekt

Dátum výstavy:  
10.12.2020 – 14.02.2021
Zobrazení:  
Výstavou Socha – plastika – objekt predstavujeme výber z kolekcie sochárskych diel významných slovenských umelcov zastúpených v zbierkovom fonde ŠG. Cieľom výstavy je ukázať prierez základnými tendenciami slovenského sochárstva 20. storočia (akademizujúci historizmus, sociálny a civilný realizmus, lyrický a expresívny modernizmus, konštruktívny abstrakcionizmus, novofiguratívne tendencie, postmodernizmus a individuálne autorské koncepcie konca storočia). Koncepcia výstavy bola zvolená tak, aby jednotliví autori boli reprezentovaní minimálne jedným dielom , pričom samostatný priestor je venovaný kolekcii diel žien, sochárok.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke
1 2 3 4 5 6 11
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove