Virtuálne prehliadky

Móda po Covide - Plató Creative Clash

Dátum výstavy:  
3.6.2021 - 12.9.2021
Zobrazení:  
Dlhodobý projekt Plató Creative Clash skúma hranice medzi „oficiálnou“ módou a jej opakom. Sleduje jasné rozlíšenie medzi tým, čo je „anti-móda“ a čo jednoducho „móda“. Ide o slobodnú platformu zacielenú na návrhárstvo otvorené novátorským konceptom s umeleckými presahmi do nových médií. Zámerom je podchytiť a vyhľadávať talenty, ako aj predstaviť projekty významných konceptuálnych umelcov pohrávajúcich sa s témou (anti)módy.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Noc v Šarišskej galérii 2021

Dátum výstavy:  
Zobrazení:  
Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás virtuálnu prehliadku Noc v Šarišskej galérii ako príspevok k tohtoročnej Noci múzeí a galérií. Tento projekt bol podporený z rozpočtu mesta Prešov.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Zlatý Súdok 2021

Dátum výstavy:  
1. 4. - 30. 5. 2021
Zobrazení:  
Výstava predstavuje výber najlepších prác 27. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru. Súťaž i výstavu organizuje zakladateľ a konateľ súťaže, zástupca Pivnej galérie, karikaturista Fedor Vico.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke
1 2 3 4 11
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove