Virtuálne prehliadky

Štefan HUDÁK z Veľkého Šariša - Scénografia a to druhé

Dátum výstavy:  
4.7 - 29.9.2019
Zobrazení:  
Štefan Hudák, pracant a scénický výtvarník, rodák z Veľkého Šariša okr. Prešov (27. 6. 1942 - 17. 11. 2014). Jeho tvorba nesie v sebe svojský rukopis, založený na citlivom vnímaní divadelného priestoru, kde vládne vecnosť, triezvy minimalizmus a vyváženosť všetkých zložiek. Pracuje s pokorou pred autorom a režijnou koncepciou, ktorú ozvláštňuje metaforickou hyperbolou a vlastnou výtvarnou interpretáciou. Výhodou je remeselná zručnosť zdedená po otcovi čalúnikovi. S výraznými osobnosťami svojho pokolenia, ako Rasťo Bohuš, Jozef Ciller, Tomáš Berka, či Ján Zavarský, tvorí prúd, označovaný ako akčná scénografia, kde sa scénograf stáva spolutvorcom divadelného predstavenia, pričom ponúka herné možnosti, sám však ustupuje do pozadia. Spolupracoval s divadlami v Bratislave, Košiciach, Prešove, Spišskej Novej Vsi, Martine a vo Zvolene. Jeho televízne scénické riešenia sa rátajú na stovky.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Štefan L. KOSTELNÍČEK - Slovenský ornament majstra Kostelníčka

Dátum výstavy:  
11.7 - 22.9.2019
Zobrazení:  
Ornamentalista, akademický maliar, Štefan Leonard Kostelníček, vlastným menom Štefan Kostelničák, sa narodil 14.2.1900 v Spišskej Starej Vsi v chudobnej roľníckej rodine ako najmladšie, siedme dieťa. Po ukončení základného vzdelania v rodisku začal študovať na gymnáziu v Podolínci, od roku 1916 dva roky v Levoči. V roku 1918 musel narukovať ako ašpirant do 1. svetovej vojny. Po vojne navštevoval posledné dva ročníky na gymnáziu v Košiciach. Založil spolok katolíckeho študentstva nielen v Košiciach ale aj v Prešove, za čo bol pred maturitou r. 1920 vylúčený. R. 1919 ako bývalý ašpirant a dobrovoľník aktívne vystupoval proti vpádu maďarských boľševikov na Slovensko.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Dušan SCHOLTZ - Človečina - obrazové príhody

Dátum výstavy:  
4.7 - 29.9.2019
Zobrazení:  
Dušan Scholtz je nedeľný maliar. Nejde o hanlivú nadávku, vystihuje skôr skutočnosť, že sa autor venuje tvorbe pre potešenie popri svojom povolaní vo voľnom čase. Významnými a ikonickými nedeľnými maliarmi sa stali hoci colník Henri Rousseau alebo inžinier mestskej elektrárne Konštantín Bauer. Práve na tohto predstaviteľa Košickej avantgardy 20. rokov sociálnymi motívmi či figurálnou skratkou, jeho nasledovníka Gyulu Jakobyho láskavo-humorným prístupom, alebo farebnosťou Pištu Roskoványho, ktorý bol žiakom Ľudovíta Felda (a ten zase žiakom Krónovej školy) Dušan nadväzuje.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke
1 8 9 10 11
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove