Virtuálne prehliadky

Andrea Lipkovičová/ Denníky Krajiny, Peter Lipkovič/ Štyri strany tajomstva

Dátum výstavy:  
3.6.2021 - 29.8.2021
Zobrazení:  
Prezentácia tvorby dvojice autorov, prítomných na východoslovenskej výtvarnej scéne od polovice osemdesiatych rokov minulého storočia. Obaja autori patrili k vtedajšej mladej výtvarnej generácii, reagujúcej svojou tvorbou na strnulú socialisticko-realistickú poetiku. Tvorba tejto generácie košickej výtvarnej scény, ktorej neoddeliteľnou súčasťou boli aj Peter Lipkovič a Andrea Lipkovičová (Košková), sa rozvíjala v špecifickom dobovom postmodernom a neoexpresívnom kontexte.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Móda po Covide - Plató Creative Clash

Dátum výstavy:  
3.6.2021 - 12.9.2021
Zobrazení:  
Dlhodobý projekt Plató Creative Clash skúma hranice medzi „oficiálnou“ módou a jej opakom. Sleduje jasné rozlíšenie medzi tým, čo je „anti-móda“ a čo jednoducho „móda“. Ide o slobodnú platformu zacielenú na návrhárstvo otvorené novátorským konceptom s umeleckými presahmi do nových médií. Zámerom je podchytiť a vyhľadávať talenty, ako aj predstaviť projekty významných konceptuálnych umelcov pohrávajúcich sa s témou (anti)módy.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Noc v Šarišskej galérii 2021

Dátum výstavy:  
Zobrazení:  
Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás virtuálnu prehliadku Noc v Šarišskej galérii ako príspevok k tohtoročnej Noci múzeí a galérií. Tento projekt bol podporený z rozpočtu mesta Prešov.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke
1 2 3 10
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove