Partneri

Víno Matyšák, s.r.o.

https://www.vinomatysak.sk/

Prešovský samosprávny kraj

https://www.po-kraj.sk/sk/

Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa

http://www.zusmm.sk/

Škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

https://www.ismpo.sk/uvod.html

Villa Plaza Boutique Hotel & Spa

https://www.villaplaza.sk/sk

Cezo spol. s r.o.

https://www.cezo.eu/

La cucaracha – reštaurácia, pizza

https://lacucaracha.sk/

Gama Investment, s r.o.

https://gamainvest.sk/

Reštaurácia Šarišská Chiža

https://www.sarisska-chiza.sk/
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove