Blog

26/02/2021
Dalma Kakuszová: „Ženský akt s tigrou kožou”

V každom zbierkovom fonde inštitúcií, ako sú galérie alebo múzeá, sa nachádzajú aj historické artefakty alebo umelecké diela, ktoré ešte len čakajú na presnejšie objasnenie proveniencie svojho vzniku, datovania alebo na určenie autorstva.

Otvoriť celý článok
26/01/2021
Kristus v hrobe II

Námetová téma Kristus v hrobe je známa aj pod označením Boží alebo Svätý hrob. Ide o zobrazenie Ježiša Krista ležiaceho v hrobe.

Otvoriť celý článok
25/01/2021
Spomíname na Dušana Pončáka

Čo znamená v živote človeka 50 rokov? Je to veľa alebo málo? Pre niekoho, kto v sebe stále má ten zvláštny nepokoj, neopísateľnú vnútornú túžbu tvorivosti

Otvoriť celý článok
15/01/2021
Činnosť Klubu priateľov Krajskej galérie v roku 2020

Keď sa  začiatkom 60-tych rokov minulého storočia Galéria výtvarného umenia v Prešove, dnes Krajská galéria, zapojila do celoslovenskej výzvy Slovenského fondu výtvarných umení podnietiť vznik Klubov priateľov výtvarného umenia (KPVU) v jednotlivých mestách so sídlom galérie, múzea, osvetových stredísk a pod., pravdepodobne nikto z autorov výzvy, ale ani pracovníkov galérie, nedokázal predpovedať, aká budúcnosť KPVU čaká. S odstupom času môžeme […]

Otvoriť celý článok
05/01/2021
Výstavný projekt Socha - plastika - objekt

Výstavný projekt Socha - plastika - objekt, ktorým Krajská galéria v Prešove uzatvorila program prezentácií a výtvarných prehliadok pripravených pre verejnosť na rok 2020, je reprezentatívnou ukážkou tvorby sochárov, rezbárov, keramikárov i výtvarníkov (venujúcich sa o. i. i plastike či objektom) zvučných mien, nielen regionálneho, ale i celoslovenského významu najmä 2. pol. 20. storočia, zastúpených v zbierkovom fonde galérie.

Otvoriť celý článok
17/12/2020
Variácie: Alica VOJČÍKOVÁ-GABZDILOVÁ

Spomienková výstava Variácie v Šarišskej galérii v Prešove prezentuje tvorbu Alice Vojčíkovej-Gabzdilovej angažovanej výtvarníčky, aktívnej pedagogičky a človeka „so zmyslom pre pravdu, spravodlivosť a ľudskosť.“ (

Otvoriť celý článok
17/12/2020
Portrét staršej dámy - dielo zo zbierok ŠG

Samostatným žánrom vo výtvarnom umení objavujúcim sa vo všetkých umeleckých druhoch (maliarstvo, kresba, grafika, sochárstvo) je portrét, ktorého prvé príklady zaznamenávame už v staroveku.

Otvoriť celý článok
16/12/2020
Reštaurovanie - Krucifix

Krucifix (lat. crucifixus – ukrižovaný), v kresťanskom umení spodobenie Ukrižovaného Krista na kríži, je jedným z najrozšírenejších zobrazení vo všetkých druhoch monumentálneho i užitého umenia.

Otvoriť celý článok
16/12/2020
Reštaurovanie diela Zmŕtvychvstalý Kristus

Drevorezba Zmŕtvychvstalý Kristus je začlenená do kolekcie drevených plastík 15. - 19. storočia, ktoré do svojho zbierkového fondu získala Krajská galéria v Prešove od súkromného zberateľa formou dedikácie v roku 1993.

Otvoriť celý článok
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove