Odborné články

15/01/2021
Činnosť Klubu priateľov Šarišskej galérie v roku 2020

Keď sa  začiatkom 60-tych rokov minulého storočia Galéria výtvarného umenia v Prešove, dnes Šarišská galéria, zapojila do celoslovenskej výzvy Slovenského fondu výtvarných umení podnietiť vznik Klubov priateľov výtvarného umenia (KPVU) v jednotlivých mestách so sídlom galérie, múzea, osvetových stredísk a pod., pravdepodobne nikto z autorov výzvy, ale ani pracovníkov galérie, nedokázal predpovedať, aká budúcnosť KPVU čaká. S odstupom času môžeme […]

Otvoriť celý článok
05/01/2021
Výstavný projekt Socha - plastika - objekt

Výstavný projekt Socha - plastika - objekt, ktorým Šarišská galéria v Prešove uzatvorila program prezentácií a výtvarných prehliadok pripravených pre verejnosť na rok 2020, je reprezentatívnou ukážkou tvorby sochárov, rezbárov, keramikárov i výtvarníkov (venujúcich sa o. i. i plastike či objektom) zvučných mien, nielen regionálneho, ale i celoslovenského významu najmä 2. pol. 20. storočia, zastúpených v zbierkovom fonde galérie.

Otvoriť celý článok
17/12/2020
Variácie: Alica VOJČÍKOVÁ-GABZDILOVÁ

Spomienková výstava Variácie v Šarišskej galérii v Prešove prezentuje tvorbu Alice Vojčíkovej-Gabzdilovej angažovanej výtvarníčky, aktívnej pedagogičky a človeka „so zmyslom pre pravdu, spravodlivosť a ľudskosť.“ (

Otvoriť celý článok
17/12/2020
Portrét staršej dámy - dielo zo zbierok ŠG

Samostatným žánrom vo výtvarnom umení objavujúcim sa vo všetkých umeleckých druhoch (maliarstvo, kresba, grafika, sochárstvo) je portrét, ktorého prvé príklady zaznamenávame už v staroveku.

Otvoriť celý článok
16/12/2020
Reštaurovanie - Krucifix

Krucifix (lat. crucifixus – ukrižovaný), v kresťanskom umení spodobenie Ukrižovaného Krista na kríži, je jedným z najrozšírenejších zobrazení vo všetkých druhoch monumentálneho i užitého umenia.

Otvoriť celý článok
16/12/2020
Reštaurovanie diela Zmŕtvychvstalý Kristus

Drevorezba Zmŕtvychvstalý Kristus je začlenená do kolekcie drevených plastík 15. - 19. storočia, ktoré do svojho zbierkového fondu získala Šarišská galéria v Prešove od súkromného zberateľa formou dedikácie v roku 1993.

Otvoriť celý článok
16/12/2020
Reštaurátor v galérii

Šarišská galéria v Prešove je galerijným pracoviskom regiónu, najvýznamnejšou zberateľskou vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou.

Otvoriť celý článok
16/12/2020
Šarišská galéria v Prešove vlastní desiatky plastík s témou Ukrižovaného Krista

Od svojho vzniku, v roku 1956, prešla Šarišská galéria v Prešove viacerými významnými zmenami. Tie sa netýkali len jej premenovania (v rokoch 1956 – 1961 Krajská galéria, v rokoch 1961 – 1991 Galéria výtvarného umenia), zmenou sídla či personálnymi zmenami, ale toho čo robí galériu profesionálnou zbierkotvornou inštitúciou.

Otvoriť celý článok
16/12/2020
Dielo Krivý jarok od Dezidera Millyho sa stalo námetom na poštovú známku

Keď si v roku 2006, pri príležitosti stého výročia narodenia národného umelca Dezidera Millyho, významný slovenský rytec a výtvarník František Horniak vybral výtvarné dielo D. Millyho s názvom „Krivý jarok“ (1944) pre vytvorenie poštovej známky, iste netušil aký záujem a úspech vyvolá jeho voľba.

Otvoriť celý článok
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove