Odborné články

27/04/2021
Baroková Kalvária z dielne neznámeho autora

Charakter zobrazovania námetu Kristovej smrti na kríži, ústredného námetu kresťanského umenia, sa v rôznych obdobiach menil a to aj pod vplyvom meniaceho sa náboženského cítenia a myslenia. Pokým prvotná cirkev sa tejto téme vyhýbala, v stredoveku napr. predstavovala učenie prostredníctvom symbolov a alegórií.

Otvoriť celý článok
31/03/2021
Sloboda - Ernest Rákoši

Šarišská galéria v Prešove do výstavného plánu zaraďuje aj výstavy, ktoré sú reminiscenciou na umelcov žijúcich a pôsobiacich v našom meste.

Otvoriť celý článok
23/03/2021
Ernest Rákoši: Torňa, 1942

Zbierkový fond si Šarišská galéria v Prešove budovala od základov vlastným výskumom. Zo zbierky z prelomu 19. a 20. storočia vlastní kolekciu diel prešovských výtvarníkov, ku ktorým patrí, staršej generácii Prešovčanov dobre známy Ernest Rákoši, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a výtvarného života na východnom Slovensku.

Otvoriť celý článok
03/03/2021
Marec - mesiac knihy v Šarišskej galérii v Prešove

Každoročne si od roku 1955 mesiac marec spájame s mesiacom knihy. Toto slovné spojenie sa stalo synonymom podujatí zameraných na podporu kultúry a vzdelanosti prostredníctvom knižnej tvorby a knižníc, ako hlavných centier poskytovania knižničných služieb verejnosti.

Otvoriť celý článok
26/02/2021
Dalma Kakuszová: „Ženský akt s tigrou kožou”

V každom zbierkovom fonde inštitúcií, ako sú galérie alebo múzeá, sa nachádzajú aj historické artefakty alebo umelecké diela, ktoré ešte len čakajú na presnejšie objasnenie proveniencie svojho vzniku, datovania alebo na určenie autorstva.

Otvoriť celý článok
26/01/2021
Kristus v hrobe II

Námetová téma Kristus v hrobe je známa aj pod označením Boží alebo Svätý hrob. Ide o zobrazenie Ježiša Krista ležiaceho v hrobe.

Otvoriť celý článok
25/01/2021
Spomíname na Dušana Pončáka

Čo znamená v živote človeka 50 rokov? Je to veľa alebo málo? Pre niekoho, kto v sebe stále má ten zvláštny nepokoj, neopísateľnú vnútornú túžbu tvorivosti

Otvoriť celý článok
15/01/2021
Činnosť Klubu priateľov Šarišskej galérie v roku 2020

Keď sa  začiatkom 60-tych rokov minulého storočia Galéria výtvarného umenia v Prešove, dnes Šarišská galéria, zapojila do celoslovenskej výzvy Slovenského fondu výtvarných umení podnietiť vznik Klubov priateľov výtvarného umenia (KPVU) v jednotlivých mestách so sídlom galérie, múzea, osvetových stredísk a pod., pravdepodobne nikto z autorov výzvy, ale ani pracovníkov galérie, nedokázal predpovedať, aká budúcnosť KPVU čaká. S odstupom času môžeme […]

Otvoriť celý článok
05/01/2021
Výstavný projekt Socha - plastika - objekt

Výstavný projekt Socha - plastika - objekt, ktorým Šarišská galéria v Prešove uzatvorila program prezentácií a výtvarných prehliadok pripravených pre verejnosť na rok 2020, je reprezentatívnou ukážkou tvorby sochárov, rezbárov, keramikárov i výtvarníkov (venujúcich sa o. i. i plastike či objektom) zvučných mien, nielen regionálneho, ale i celoslovenského významu najmä 2. pol. 20. storočia, zastúpených v zbierkovom fonde galérie.

Otvoriť celý článok
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove