Dielo mesiaca

08/03/2016
DIELO MESIACA marec 2016

DIELO MESIACA marec 2016 Max Kurth: „Bakchanálie“, olej, plátno, 1895-1900,65 x 90 cm, O-785 foto: Gabriela Kutajová Max Kurth znamená pre Prešov to, čo Dominik Skutecký pre Banskú Bystricu. Obaja umelci dokázali vytvoriť z lokálneho umeleckého strediska lokalitu nadregionálneho významu tvorbou, ktorá vzácne kultivovaným spôsobom premostila akademické praktiky 19. storočia s princípmi raného modernizmu. Skutecký […]

Otvoriť celý článok
29/01/2016
DIELO MESIACA február 2016

DIELO MESIACAfebruár 2016 František Patočka: „Trojdielna plastika“, bronz, 1970, v. 24 m, P164 foto: Gabriela Kutajová Ak uvažujeme o problematike vývinu slovenského sochárstva 2. polovice 20. storočia (najmä čo sa 60- tych rokov týka), rozhodne by sme nemali opomenúť prínos Františka Patočku (20.6. 1927 Sečovce - 27.9. 2002 Prešov). Patril k prvým absolventom VŠVU v […]

Otvoriť celý článok
07/01/2016
DIELO MESIACA január 2016

Juraj Szántó: „Autoportrét“, pálená hlina, 1935, v. 30 cm, P162 foto: Gabriela Kutajová Juraj Szántó(24.7.1908 Humenné - 29.7.1982 Prešov), maďarsko-židovský výtvarník, sa v rokoch 1928-1931 počas štúdií práva v Bratislave venoval i štúdiu keramikya sochárstva v Štajerskom Hradci v Rakúsku u prof. Kozleera. Jana Bodnárová uvádza Szántóove štúdie na Škole umeleckých remesiel v Bratislave v […]

Otvoriť celý článok
02/12/2015
DIELO MESIACA december 2015

Teodor Jozef Mousson: „Z kostola“, olej, plátno, 1929, O 38 foto: Gabriela Kutajová Predkovia Teodora Moussona (1887 Hőgyész - 1946 Trenčín) prišli do Uhorska v 1. pol. 18. stor. z Alsaska. Sudičky chlapcovi nadelili nielen veľký talent, ale i zaujímavý osud - potomok francúzskych prisťahovalcov sa stal "maliarom zemplínskeho slnka a ľudu" a hoci nikdy […]

Otvoriť celý článok
02/11/2015
DIELO MESIACA november 2015

Imro Weiner-Kráľ: „Odchod“, olej, plátno, 1967, O-488 foto: Gabriela Kutajová Pôvodom židovského maliara Imra Weinera-Kráľa (1901 Považská Bystrica – 1978 Bratislava) zaradila tradicionalistickáslovenská kunsthistória do kontextu slovenského umenia nepochybne preto, že umelec v rovine námetu reflektoval slovenské rurálne prostredie. Zaiste vítala i skutočnosť, že Weiner-Kráľ, ktorý uviedol do slovenského umenia surrealizmus spoločnou výstavou s Františkom […]

Otvoriť celý článok
21/09/2015
DIELO MESIACA október 2015

Rudolf Krivoš: "Cirkusový kôň", komb. technika, sololit, 1963,O-702 foto: Gabriela Kutajová Rudolf Krivoš (1933 Tisovec) patrí k jadru Skupiny Mikuláša Galandu, ktorá sa prihlásila o slovo v roku 1957 ako modernistická reakcia na socialistický realizmus, ktorý svojím návratom k akademizmu 19. storočia zabrzdil vývin nášho umenia o celé jedno dôležité desaťročie. Galandovci sa hlásili k […]

Otvoriť celý článok
02/09/2015
DIELO MESIACA september 2015

Edita Spannerová-Nemčíková: „Oberačka“, olej, plátno, 1949, O-60 Edita Spannerová patrí k najsvojskejším a najvýraznejším zjavom slovenského maliarstva prvých povojnových desaťročí. Rodičia prešovskej rodáčky (7.6.1919) pochádzali zo Spišského Podhradia. Prvé kontakty s umeleckou praxou získala v ateliéri prešovského maliara Mikuláša Jordána. Na prelome 30-tych a 40-tych rokov študovala v Budapešti na Umelecko-priemyslovej škole i na súkromnej […]

Otvoriť celý článok
03/08/2015
DIELO MESIACA august 2015

Juraj Rusňák: „Šepot rastlín“, bronz, 1985, v. 32 cm, P-80 z cyklu Asociácie, 1978-2000 foto: Gabriela Kutajová Nie je veľa sochárov, ktorí by do vývoja modernej sochárskej tvorby na Slovensku zasiahli tak výrazne ako Juraj Rusňák. Presnejšie – patril k tým, ktorí rozhodujúcim spôsobom tvár slovenského sochárstva menili. Rusňák sa narodil 30.1. 1938 v Červenici […]

Otvoriť celý článok
02/07/2015
DIELO MESIACA júl 2015

Bartolomej Janek: „Šarišský potok“, olej, plátno, 1995, O-1062 foto: Gabriela Kutajová Maľovanie tých, ktorí sa kategóriou umenia a umeleckosti nezaoberajú (i keď niektorí pociťujú potrebu o tvorbe písať), necítia sa byť viazaní akademickými princípmi (i keď o ne niekedy usilujú), neprešli profesionálnym výtvarným školením (zväčša) a pre ktorých je autocenzúra vecou neznámou radíme do oblasti […]

Otvoriť celý článok
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove