Prof. Ivan Nestor Šafranko

Dátum narodenia: 
26.5.1931
Dárum úmrtia: 
01.11.2020
Tvorba: 
Akademický maliar

V týchto dňoch sme prijali smutnú správu o úmrtí nestora slovenského výtvarného umenia,  dlhoročného pedagóga, priateľa a váženého kolegu Prof. Ivana Šafranka.

Sofranko

Prof. Ivan Nestor Šafranko, akad. mal., sa narodil 26. 5. 1931 v Turej Paseke (Podkarpatská Rus). V rokoch 1951 – 1954 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie maľby u prof. Ladislava Čemického, Jána Želibského a Dezidera Millyho. V rokoch 1954 – 1957 si štúdium doplnil na Akadémii výtvarného umenia v Prahe pod vedením prof. Minařa. Po jej úspešnom absolutóriu sa vracia na východné Slovensko a za miesto svojho prvého pôsobenia si v roku 1957 volí Košice, kde sa okamžite zapája aj do výtvarného diania účasťou na spoločných a kolektívnych výstavách. V Košiciach si zakladá  aj svoj prvý ateliér pod vedením prof. M.F. Brinského. Po 6 rokoch pôsobenia v metropole východu si za miesto svojho ďalšieho  pôsobenia zvolil Prešov, ktorému ostal verný po zvyšok svojho života. Ivan Šafranko bol všestranným výtvarným umelcom. Venoval sa komornej i monumentálnej maľbe, grafike, ilustrácii, tapisérii, smaltu a sochárstvu v rámci ktorého uviedol, ako prvý na Slovensku, techniky ready-made a dripping. V jeho maliarskej tvorbe je možné sledovať prelínanie istých domácich tradícií s modernými svetovými výtvarnými prúdmi, v tvorbe inštalácií a objektov prevláda záujem o abstrakciu spojenú s novátorstvom. Okrem širokospektrálnej výtvarnej činnosti sa venoval i odovzdávaniu skúseností a vzdelávaniu budúcich učiteľov na  katedre výtvarnej výchovy PdF Prešovej univerzity v Prešove. Bohatá je i jeho výstavná činnosť, ktorú predstavujú desiatky individuálnych a kolektívnych výstav realizovaných na Slovensku i v zahraničí, no i účasť na medzinárodných  maliarskych plenéroch.

Výtvarné dielo Prof. Ivana Nestora Šafranka je už bohužiaľ definitívne uzavreté. Ostane však navždy v pamäti tých, ktorí ho poznali, pripomenie sa budúcim návštevníkom galérií a múzeí na Slovensku i v zahraničí, ktoré uchovávajú jeho diela vo svojich zbierkach a v spomienkach tých, ktorí mali tú česť ho aj osobne poznať a spoznať. Česť jeho pamiatke!

Šofranko - parte
Návštevnosť:  
© 1956 - 2020 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove