Archív podujatí

29/01/2016
DIELO MESIACA február 2016

DIELO MESIACAfebruár 2016 František Patočka: „Trojdielna plastika“, bronz, 1970, v. 24 m, P164 foto: Gabriela Kutajová Ak uvažujeme o problematike vývinu slovenského sochárstva 2. polovice 20. storočia (najmä čo sa 60- tych rokov týka), rozhodne by sme nemali opomenúť prínos Františka Patočku (20.6. 1927 Sečovce - 27.9. 2002 Prešov). Patril k prvým absolventom VŠVU v […]

Viac..
07/01/2016
DIELO MESIACA január 2016

Juraj Szántó: „Autoportrét“, pálená hlina, 1935, v. 30 cm, P162 foto: Gabriela Kutajová Juraj Szántó(24.7.1908 Humenné - 29.7.1982 Prešov), maďarsko-židovský výtvarník, sa v rokoch 1928-1931 počas štúdií práva v Bratislave venoval i štúdiu keramikya sochárstva v Štajerskom Hradci v Rakúsku u prof. Kozleera. Jana Bodnárová uvádza Szántóove štúdie na Škole umeleckých remesiel v Bratislave v […]

Viac..
02/12/2015
DIELO MESIACA december 2015

Teodor Jozef Mousson: „Z kostola“, olej, plátno, 1929, O 38 foto: Gabriela Kutajová Predkovia Teodora Moussona (1887 Hőgyész - 1946 Trenčín) prišli do Uhorska v 1. pol. 18. stor. z Alsaska. Sudičky chlapcovi nadelili nielen veľký talent, ale i zaujímavý osud - potomok francúzskych prisťahovalcov sa stal "maliarom zemplínskeho slnka a ľudu" a hoci nikdy […]

Viac..
02/11/2015
DIELO MESIACA november 2015

Imro Weiner-Kráľ: „Odchod“, olej, plátno, 1967, O-488 foto: Gabriela Kutajová Pôvodom židovského maliara Imra Weinera-Kráľa (1901 Považská Bystrica – 1978 Bratislava) zaradila tradicionalistickáslovenská kunsthistória do kontextu slovenského umenia nepochybne preto, že umelec v rovine námetu reflektoval slovenské rurálne prostredie. Zaiste vítala i skutočnosť, že Weiner-Kráľ, ktorý uviedol do slovenského umenia surrealizmus spoločnou výstavou s Františkom […]

Viac..
13/10/2015
Deň PSK

DEN_PSK_2015

Viac..
21/09/2015
DIELO MESIACA október 2015

Rudolf Krivoš: "Cirkusový kôň", komb. technika, sololit, 1963,O-702 foto: Gabriela Kutajová Rudolf Krivoš (1933 Tisovec) patrí k jadru Skupiny Mikuláša Galandu, ktorá sa prihlásila o slovo v roku 1957 ako modernistická reakcia na socialistický realizmus, ktorý svojím návratom k akademizmu 19. storočia zabrzdil vývin nášho umenia o celé jedno dôležité desaťročie. Galandovci sa hlásili k […]

Viac..
14/05/2015
Noc múzeí a galérií
Viac..
11/10/2013
Deň Prešovského samosprávneho kraja

17.10.2013 od 10.00 hod. maliarsky workshop s mgr. art. Kamilom Jurašekom na jeho výstave. Tešíme sa na Vás!

Viac..
© 1956 - 2020 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove - Created by Lubomir Goban