Štefan Hapák - maľba a grafika

Publikované: 
14/09/2021
Štefan Hapák - maľba a grafika

Akademický maliar Štefan Hapák patrí k významným slovenským umelcom. Žiaľ, už ukončené dielo umelca, ale stále otvorené pre nové bádania, chceme verejnosti pripomenúť spomienkovou výstavou pri príležitosti jeho stého výročia narodenia. Štefan Hapák sa narodil 16. 10. 1921 v Pinkovciach pri Michalovciach a zapísal sa do povedomia najmä v oblasti krajinárskej tvorby. Jeho pole záujmu však siaha do viacerých sfér. Venoval sa pedagogickej, odborno-výskumnej, publicistickej a osvetovej činnosti. Zámerom výstavy je poukázať na jeho bohatú tvorbu a jednotlivé vývojové etapy. Diela prezentované na výstave pochádzajú zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove a zo súkromného majetku.

VERNISÁŽ: 16. 9. 2021 o 17:00
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková

Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove