Ekoecho v krajine Františka Veselého

Publikované: 
10/09/2021
Kategórie: 
Ekoecho v krajine Františka Veselého

Názov výstavy: EKOECHO V KRAJINE FRANTIŠKA VESELÉHO
Miesto: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51
Trvanie: 9.9.2021 - 14.11.2021
Kurátor:  Mgr. Alžbeta Malíková

Tvorba a osobnosť Františka Veselého je bytostne spätá s prírodným prostredím. Gro jeho umeleckého smerovania spočíva práve vo variáciách prírodného prostredia a to nielen z okolia Stropkova, ale aj zo zahraničných ciest. S oduševnením maľoval „nové“, jemu spočiatku neznáme, prímorské krajiny, ktoré mu poskytovali iný pohľad  na ľudské zásahy do krajiny. Na začiatku to ešte nebola uvedomelá ekologická práca, avšak postupne, vďaka svojej vnímavej povahe, sa dopracoval k stvárneniu krajiny s akcentom na ekologické problémy. Výstava prezentuje výber z celoživotnej tvorby autora a pozostáva z diel zo zbierok Krajskej galérie  v Prešove a súkromnej zbierky.

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove