SKICA-MODEL-OBJEKT

Publikované: 
11/08/2021
Kategórie: 
SKICA-MODEL-OBJEKT

kreatívny workshop 

dátum: 19.08.2021 (štvrtok)
čas: 13:00 - 17:00 
priestor: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51
lektor: Mgr. art. Marián Straka

Sprievodné podujatie k výstavnému projektu Obverse & Reverse/Jozef „Karči“ Höger. Workshop určený pre všetkých, ktorých zaujíma proces vzniku sochárskych diel, plastík či objektov s využitím rôznych materiálov a technologických postupov.

Štvrtkové popoludnia v Šarišskej galérii, sú už desaťročia “rezervované“ pre kultúrno-spoločenské podujatia, medzi ktoré patria slávnostné vernisáže výstav, odborné prednášky, koncerty vážnej hudby, akcie Klubu priateľov ŠG, výtvarné workshopy, happeningy a i.

Tak ako sme čitateľov informovali v predchádzajúcom príspevku, galéria svoje výstavné a kultúrne aktivity neobmedzila ani počas tohtoročných letných prázdninových dní a pre širokú verejnosť si pripravila viacero inšpiratívnych a kreatívnych akcií. Veríme, že už zrealizované podujatia, ale i tie, ktoré sú ešte len v príprave, svojou nápaditosťou a atraktivitou oslovili a oslovia nielen stálych, ale i nových návštevníkov všetkých vekových kategórií.

Pri plánovaní najnovšej akcie s názvom SKICA-MODEL-OBJEKT, sme sa inšpirovali výstavným projektom OBVERSE / REVERSE, ktorý predstavuje výber z bohatej medailérskej a sochárskej tvorby Jozefa „Karčiho“ Högera,  rodáka z neďalekých Fintíc, pre ktorého sa druhým domovom  stala Kremnica. Zámerom kreatívneho workshopu je verejnosti  nielen verbálne,  ale najmä prakticky,  priblížiť úlohu a tvorivý prístup výtvarníka – sochára,  od myšlienky – návrhu až po finálny produkt – sochárske dielo, spoznať a vyskúšať si rozmanitosť  technologických postupov pri práci so základným i sochárskymi materiálmi ako je hlina, či sadra.

Pozvanie  a úlohu lektora tohto „dobrodružného“ podujatia prijal sochár Mgr. art. Marián Straka, ArtD., absolvent Ateliéru slobodnej kreativity na Fakulte umení TU v Košiciach, kde aj v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent. „Vystavoval na Slovensku v Čechách a v Poľsku. Vo svojej monumentálnej aj komornej sochárskej tvorbe využíva kov, drevo laminát, pneumatiky ako ready made... Kombinujúc hard-edge geometriu s organickou abstrakciou. Pracuje s priestorom ako s minimalistickým enviromentom vytvoreným pre vnímajúce telo diváka. Súčasťou jeho tvorby sú aj práce na papieri, ako napr. veľkoformátové drevotlače“(net.).

Na kreatívne podujatie SKICA-MODEL-OBJEKT pod vedením Mgr. art. Mariána Straku, Vás  srdečne pozývame už tento štvrtok, 19. augusta 2021od 13.00 do 17.00 hod.,  v priestoroch ateliéru ŠG na Hlavnej 49.

Výstavný projekt  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Text: A. Derfiňáková

Bližšie informácie:
[email protected], [email protected]

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Fond na podporu umenia
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove