Pozvánka: Urban Sculpture

Publikované: 
01/07/2021
Kategórie: 
Pozvánka: Urban Sculpture

Milí návštevníci,

chceli by sme vás, v mene Krajskej galérie v Prešove, pozvať na exteriérové podujatie URBAN SCULPTURE, ktoré je sprievodným podujatím k výstavnému projektu OBSERVE & REVERSE / Jozef „Karči“ Höger zamerané na prezentáciu pôvodných zámerov a vízií architektov o prepojení urbanizmu, modernej architektúry a výtvarného umenia prešovskej obytnej štvrte Sídliska III v 70-tých rokoch 20. storočia.

dátum: 08.07.2021
čas: 14:00
miesto stretnutia: Sídlisko III., pri hlavnom vchode do obchodného domu Coop Jednota , v prípade dažďa v priestoroch Krajskej galérie v Prešove, Hlavná 51

účinkujúci: Mgr. Slavomír Capek

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove