Kreatívny workshop - Denník Leta

Publikované: 
29/07/2021
Kategórie: 
Kreatívny workshop - Denník Leta

dátum: 05.08.2021 (štvrtok)
čas: 09:00 - 15:00 
priestor: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51
účinkujúci: Andrea Lipkovičová

Sprievodné podujatie - kreatívny workshop - k výstavnému projektu Peter Lipkovič / Štyri strany tajomstva, Andrea Lipkovičová / Denník krajiny.

Nie je to tak dávno, keď bohatý program Kultúrneho leta (KL) v meste Prešov, prilákal do centra mesta stovky ľudí a ponúkal možnosť zúčastniť sa rôznych sprievodných podujatí, divadelných alebo speváckych vystúpení či prehliadok tvorivosti, zručnosti a umenia. Akcie pripravované každoročne kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi v meste, alebo aj tými zo zahraničia, boli určené všetkým vekovým kategóriám a ponúkali chvíle oddychu, zábavy či estetického vyžitia.

Svojou „troškou“ do programu KL každoročne prispela tradičnými, ale i novými akciami aj Krajská galéria v Prešove, ktorá si medzi Prešovčanmi našla svojich verných záujemcov a návštevníkov. I keď nepriaznivá epidemiologická situácia zasiahla minulý rok do fungovania a chodu spoločnosti i života ľudí, obmedzila i spoločenské aktivity v Šarišskej galérii, chceme veriť, že tento rok sa pokus o opätovný návrat k „normálu“ vydarí aj vďaka letnej ponuke výstav, kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích sprievodných podujatí.

Už vo štvrtok 5.8.2021 od 9.00 hod. sa v priestoroch galérie uskutoční workshop „Denník leta“, inšpirovaný aktuálnou výstavou Peter Lipkovič /Štyri strany tajomstva, Andrea Lipkovičová/ Denník krajiny. Lektorkou tohto podujatia bude vystavujúca autorka Andrea Lipkovičová, ktorá si pre členov Klubu priateľov ŠG a širokú verejnosť pripravila zopár zaujímavých návrhov kreatívneho spracovania osobného denníka s využitím viacerých výtvarných techník.

Všetci tí, ktorí zareagovali na výzvu a ponuku galérie zúčastniť sa workshopu Denník leta, si ešte v závere júna z galérie prevzali „štartovací balíček“ s výtvarnými pomôckami, ktoré mohli použiť počas júlových dní pri vyhotovení denných záznamov, zachytení vlastných pocitov či nápadov. Zúčastneným aktérom sme nestanovili žiadne hranice, nebránili im vo fantázii a predstavách, ponechali sme im úplnú voľnosť vo výbere výtvarných techník, materiálov, spôsobov spracovania vlastných zážitkov. No a práve tieto malé výtvarné kreácie, dielka, ktoré vznikali v súkromí jednotlivých domovov, sa stanú hlavnými protagonistami na kreatívnom workshope Denník leta.

Ak chcete vedieť čo všetko a ako sa s nimi môže a bude diať, pracovať, „recyklovať“ a pod., ak máte záujem sa tohto kreatívneho tvorenia osobne zúčastniť, príďte do galérie už vo štvrtok o 9.00 hod. Budeme sa na Vás tešiť.

Výstavný projekt, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, si návštevníci galérie môžu pozrieť do 29.08.2021.

Text: Mgr. A. Derfiňáková

Bližšie informácie:
[email protected][email protected]

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove