Peter Roller - Úschovňa

Publikované: 
09/06/2021
Kategórie: 
Peter Roller - Úschovňa

Miesto konania: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51
Trvanie: 10.06.2021 – 23.09.2021
Vernisáž: 10. 6. 2021 o 16:00
Kurátor: PhDr. Miro Procházka

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Podstatou autorovej tvorby je hravosť, ktorá náznakovitosťou útočí na predstavivosť, takže divák si celok v mysli musí dopĺňať a hľadať súvzťažnosti, ako aj pohrávanie sa s priestorom a iluzívnosťou - dvojrozmerné často pôsobí plasticky a naopak. Námetovo sa základná línia prešovského prehľadu sústreďuje na osciláciu medzi archeológiou starých, často aj vymyslených, kultúr a ich recykláciou, oživením v nových súvislostiach, zosúčasnením. Zámerom je taktiež možnosť ukázať prierez prístupov a tendencií pri začleňovaní slova, znaku, písma a štruktúry do výtvarného diela. Zastúpené sú maľby, koláže, asambláže, ready-mady, objekty a sochy.

Profesor Peter Roller (ročník 1948) vyučoval sochárstvo na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení a vystavoval na troch kontinentoch od Kanady a Mexika cez Veľkú Britániu, Nemecko, Francúzsko, Taliansko či Dánsko po Izrael, Irak a Japonsko.

Vône diaľok. Jestvuje také čosi ešte? National Geographic, nízkonákladové lety, globalizácia, allinclusive... Svet sa odrazu akosi scvrkol. Poznávanie nahradilo užívanie si. Slovo exotika zovšednelo. Za našej mladosti všetko cudzokrajné podnecovalo romantické predstavy, pôsobilo tajuplne a dobrodružne. Cestopisy Zikmunda a Hanzelku, zožltnuté vydania mayoviek, ktoré bolo načim pod lavicou prečítať do druhého dňa, aby mohli kolovať ďalej, dávne a iné kultúry či civilizácie, záhadné vykopávky, mapy, pohľadnice, poštové holuby, výjazdná doložka, rozprávanie šťastlivcov, vymieňanie známok, obaly zahraničných platní, nekonečné hviezdne obzory -- to bola exotika! Išlo o vzrušujúce podnety a nezmazateľné zážitky, ktoré v sebe nosíme a z ktorých zavše čerpáme. Peter Roller tieto pocity nielen uchováva a uschováva, ale svojsky rozvíja a sprostredkúva. Príznačným v jeho dielach je vlastné písmo, ktoré si vymyslel v roku 1968, nazval ho podľa seba PETROGRAM a pokrýva ním plochy, obrazy, objekty aj nájdené kamienčoky. Tie anonymne zanecháva na opustených miestach v Bratislave a zásluhou chápavých priateľov aj takmer na všetkých kontinentoch, aby sa z nich ľudia tešili sťa historickému objavu.

V maľbách, kolážach, asamblážach, ready-madoch, objektoch a sochách sa zameriava na pár základných okruhov: písmo, znak, štruktúru, priestor a iluzívnosť. Zapája zrakový klam. Dvojrozmerné často pôsobí plasticky a naopak. Do prác zašifrúva odkazy na dejiny umenia.Ozýva sa tu ázijský dekorativizmus, ovplyvnený pobytom v Japonsku. Podstatou jeho tvorby je hravosť, ktorá náznakovitosťou útočí na divákovu obrazotvornosť, nabáda ho hľadať a odkrývať tajomstvá architektúry starobylých, často vymyslených kultúr. Schody vedú do neznáma, v škárach, skulinách, puklinách, prasklinách a štrbinách stavieb tušiť priam magický mysticizmus.

Peter vymýšľa poštové známky krajín, ktoré už zanikli -- starý Egypt, antické Grécko, Kartágo, alebo bývalých kolónií, staníc metra svetových metropol, vesmírnych galaxií, kam sa ešte len dostaneme, či hviezd výtvarníckeho neba. Okrem názvu označuje každú známku pečiatkou danej krajiny, dátumom a evidenčným číslom. Plytký reliéf známok, zasadených

do kvázi stránok filatelistického albumu, navodzuje pocit obloka do krajiny s opticko-dynamickým napätím medzi čistou plochou a farbami, navyše pečiatka s literami oproti bielemu pozadiu pôsobí reliéfne.

Pri sochách používa často protikladné, zdanlivo nezlučiteľné materiály, hoci kameň a špagát, alebo kameň a bambus, samorasty.

ÚSCHOVŇA Petra Rollera, rovnako ako tá z internetovej pošty, ukazuje ako sa na malý priestor toľko pomestí. Skrýva sa v nej čaro zdanlivej jednoduchosti a sila striedmych výrazových prostriedkov, pripomínajúce východnú poéziu s nostalgickým podtónom v nekonečnom množstve variantov.

Miro Procházka

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove