PLOCHA / PRIESTOR / Nikola Šušovicová

Publikované: 
01/03/2021
Kategórie: 
PLOCHA / PRIESTOR / Nikola Šušovicová

Názov výstavy: PLOCHA / PRIESTOR / Nikola Šušovicová
Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51
Trvanie: 04.03.2021 – 16.05.2021
Kurátor: Mgr. A. Malíková

Výstavou PLOCHA / PRIESTOR / Nikola Šušovicová chceme po prvý krát prezentovať na východnom Slovensku maľbu začínajúcej výtvarníčky, absolventky štúdia maľby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Médium maľby sa pre ňu stáva alfou a omegou. Prostredníctvom nej sa pokúša odpovedať na otázky, ktoré ju trápia, zahlcujú myseľ, ale zároveň svoju pozornosť upriamuje na výber vhodných výrazových prostriedkov (farba, plocha, priestor a pod.) na pretlmočenie svojich myšlienok. Diela prezentované na výstave sú výsledkom myšlienkových pochodov autorky, ktorá si v tomto prípade pokladá otázky vzťahujúce sa k problému maľby ako je kompozícia, farba, plocha, priestor. Všetky tieto komponenty sa koncentrujú v slobodnom narábaní s priestorom s využitím priamky, hlavným nástrojom geometrie. V tomto prípade našu pozornosť pohltia abstraktné kompozície a otázka povahy abstraktnej maľby.

Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove