Výstavný plán

Publikované: 
07/02/2021
Výstavný plán

Sloboda – Ernest Rákoši

Termín: marec – máj
Kurátor: Mgr. A. Malíková, Mgr. A. Derfiňáková

Rákošiho takmer 70. rokov trvajúca výstavná činnosť sa začala rokom 1904, kedy sa svojou tvorbou po prvýkrát predstavil verejnosti na Umeleckopriemyselnej výstave v Prešove. Plejádu desiatok spoločných a individuálnych výstav realizovaných na Slovensku či v zahraničí, ukončila samostatná výstava pri príležitosti jeho 90. narodenín v priestoroch  galérie v Prešove. Poslednej, ktorú o dva roky neskôr pripravilo Poddunajské múzeum v Komárne, sa už nedožil, zomrel v deň jej vernisáže 15.6.1973.

Michal Čabala / Jubilanti 2021 (pracovný názov)

Termín: marec – máj
Kurátor: PhDr. Miro Procházka

Akademický maliar Michal Čabala sa narodil 4. februára 1941 v Nižných Čabinách (okres Humenné). Patril k umelcom, ktorí sa stali súčasťou umeleckého a kultúrneho života v meste Prešov a ostali mu verní prakticky počas celého tvorivého obdobia.

ARKADIUSZ GOLA

Termín: marec – apríl
Kurátor: prof. PhDr. Vladimír Birgus, BcA. Mgr. Michał Szalast

Autor (ročník 1972, absolvent a doktorant Inštitútu tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave) je neoddeliteľne spätý s rodným Horným Sliezskom, čiže regiónom, kde sa celé stáročia prelínali poľské, české, nemecké a rakúske vplyvy. Ide o oblasť s búrlivou históriou, rozmachom, aj úpadkom ťažkého priemyslu. Pre svoj banský charakter ju zvyknú označovať ako Čiernu zem. Arkadiusz  Gola už tri desaťročia sústavne podáva tento kraj vo svojich fotografiách nielen ako čierny, lež ako čiernobiely, keďže zachycuje aj kladné zmeny, ktoré priniesli tri desaťročia po zvrhnutí socialistického režimu. 

PLOCHA / PRIESTOR / Nikola Šušovicová

Termín: marec – máj  
Kurátor: Mgr. A. Malíková

Nikola Šušovicová, absolventka štúdia maľby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, výstavou PLOCHA / PRIESTOR v Šarišskej galérii v Prešove zastupuje tvorbu začínajúcej generácie umelcov, ktorá sa vo svojich prácach už nevenuje rozprávaniu tzv. „veľkých príbehov“, ale kladie dôraz na problematiku okamihu, gesta, znaku a samotného vnímania reality.

(ne)uzavreté

„(ne)uzavreté" / Dušan Pončák, Július Machaj

Termín: marec - máj
Kurátor: Mgr. A. Malíková

Dušan Pončák (19.01.1941 Považská Bystrica – 21.01.2016 Prešov) patrí k významným predstaviteľom súčasného sochárstva na Slovensku a na jeho profiláciu sa podieľa osobitným spôsobom. Už pri vstupe do slovenského výtvarného diania, na prelome 60-tych a 70-tych rokov, sa vyznačoval bravúrnou modeláciou, dramatičnosťou a vypätosťou sochárskej formy, literárnymi filiáciami a dôrazným obsahovo vyhraneným akcentom na komplikovaný a mnohoznačný vnútorný svet ľudskej individuality.

Július Machaj (11.10.1931 Bobrovec – 18.9.2017 Prešov) študoval v Bobrovci, okres Liptovský Mikuláš. V rokoch 1952 – 58 študoval na VŠVU v Bratislave u profesorov Rudolfa Pribiša, Jozefa Kostku a Fraňa Štefunka. Venoval sa komornej i monumentálnej tvorbe, z materiálov používal kameň, bronz, drevo, sadru, cín, olovo, sklo, hydronálium i umelý kameň. Vo svojej tvorbe rozpracoval podnety svojich učiteľov v rovine výtvarného výrazu i posolstva s výrazným humanistickým zacielením.

Zlatý súdok

Termín: apríl – máj  
Kurátor: Fedor Vico

Súťaž ZLATÝ SÚDOK s témou piva sa počas svojej existencie etablovala v medzinárodnom kontexte a získala pozornosť catoonistov z celého sveta. Dnes má stabilné miesto a je vysoko hodnotená v rámci celosvetových súťaží karikatúr. Súťaž i výstavu organizuje zakladateľ a konateľ súťaže, zástupca Pivnej galérie, karikaturista Fedor Vico. 

OBVERSE & REVERSE / Jozef „Karči“ Höger

Termín: máj – august
Kurátor: Mgr. A. Malíková

Akademický sochár Jozef Höger (*1951 Fintice – ⸷2014 Kremnica) študoval na SUPŠ v Kremnici odbor umelecký kováč. Neskôr rozvíjal svoj talent v ateliéri sochárstva na VŠVU v Bratislave pod vedením pedagóga a sochára prof. R. Pribiša. Svoj život prežil v meste Kremnica, v historickom meste baníctva a mincovníctva. Svojou tvorbou sa jednoznačne zaradil k okruhu sochárov oplývajúcich vysokou technickou zručnosťou.

Peter Lipkovič. Štyri strany tajomstva. Kresba / Objekt

Andrea Lipkovičová. Denník krajiny. Kresba

Termín: jún – august
Kurátor: Mgr. Peter Markovič

Výstava má za cieľ prezentovať tvorbu dvojice autorov, prítomných na východoslovenskej výtvarnej scéne od polovice osemdesiatych rokov minulého storočia. Obaja autori patrili k vtedajšej mladej výtvarnej generácii, reagujúcej svojou tvorbou na strnulú socialisticko-realistickú poetiku. Tvorba vtedajšej mladej generácie košickej výtvarnej scény, ktorej neoddeliteľnou súčasťou boli aj Peter Lipkovič a Andrea Lipkovičová (Košková), sa rozvíjala v špecifickom dobovom postmodernom a neoexpresívnom kontexte, typickom pre európske maliarstvo polovice osemdesiatych rokov.

* zmena programu vyhradená

Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove