Naozaj úspešný piatok

Publikované: 
25/01/2021
Kategórie: 
Naozaj úspešný piatok

Som veľmi rád, že od teraz budú priestor dekanátu FF PU v Prešove, pod ktorý patria mimo iné aj Inštitút hudobného a výtvarného umenia a Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, zdobiť umelecké diela zo zbierok vašej krajskej Šarišskej galérie v Prešove. Ďakujem pani dekanke prof. Balogovej, ktorá ma k umeniu blízky vzťah, za vypočutie mojej myšlienky a nadviazanie spolupráce, ktorú sme začali podpisom Zmluvy o výpožičke diel. Určite budeme pokračovať ďalej aj formou iných aktivít a podujatí! Taktiež ďakujem svojim kolegom (p. Derfiňákovej, p. Malíkovej, p. Třešňákovi a Liščinskému) za profesionálny a odborný prístup. V neposlednom rade ďakujem pánovi rektorovi PU v Prešove pánovi prof. Petrovi Kónyovi, s ktorým máme v najbližšej dobe naplánovaný podpis Memoranda o spolupráci medzi týmito dvoma významnými inštitúciami v našom regióne! Teší ma taktiež skutočnosť, že dnes z galérie odišli 3 projektové žiadosti na Fond na podporu umenia, kde sa snažíme získať podporu pre ďalšie hodnotné a výnimočné podujatia v Prešovskom kraji!

Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove