Kristus v hrobe II

Publikované: 
26/01/2021
Kategórie: 
Kristus v hrobe II

neznámy autor, okolo 1700, drevorezba, neznačené, P 114

Námetová téma Kristus v hrobe je známa aj pod označením Boží alebo Svätý hrob. Ide o zobrazenie Ježiša Krista ležiaceho v hrobe. Tento výjav býva naznačený v kostoloch nikami, náznakom jaskynného hrobu, sarkofágu a pod. a je doplnený plastikou Krista. Plastické spodobnenie Krista nahradilo skorší symbol, a to ukladanie kríža ako symbolu Ježiša Krista do hrobu. Od stredoveku sa vo Veľkonočnom období v chrámoch objavuje tento výjav podobne, ako je počas Vianoc uložený malý Ježiško v jasliach. Svätý hrob, iba s ležiacim Kristom, bol často doplnený o ďalšie postavy, ako napr. Máriu, spiacich strážcov, anjelov. Iným variantom-hrobu je sepulcrum s ostatkami kríža v stene. Tento výjav je ojedinelý a môžeme ho nájsť u našich susedov v kostole Panny Márie na Karlštejne (ČR). Samotný kult hrobu Krista bol rozšírený vďaka templárom vo Francúzsku, Španielsku a Nemecku - z toho vyplýva, že zobrazenie Krista v hrobe nie je neobvyklé a patrí medzi témy využívané už od stredoveku. Námetová téma Krista v hrobe sa do zbierkového fondu Krajskej galérie v Prešove dostala akvizičnou činnosťou a bola súčasťou pôvodnej stálej expozície. Už pri bežnej obhliadke si žiadala kompletnejšiu obnovu a znovuobjavenie jej pôvodnej krásy. Dielo bolo zhotovené z troch častí tvrdého dreva - z tela a dvoch rúk pripevnených drevenými čapmi k telu. Polychrómia zložená z kriedového podkladu a olejovej farby sa zachovala na mnohých miestach, avšak bola uvoľnená od drevnej hmoty. Povrch plastiky bol silne znečistený špinou, rôznymi depozitmi a niekoľkými vrstvami starých lakov, ktoré skrývali jej pôvodnú farebnosť. Po vykonaní sondážneho prieskumu bolo dielo napustené solakrylovou injektážou a následne bola uvoľnená polychrómia podstreknutím akrylového lepidla pripevnená k drevenému podkladu. Z dôvodu ťažkej rozpustnosti starých lakov bola na ich odstránenie zvolená metóda nakladania vatových tampónov napustených organickým rozpúšťadlom. Odstránenie narušených lakov a špiny bolo prevedené čiastočne mechanicky a čiastočne pomocou vatových tampónov. Pôvodná polychrómia zažiarila svojim bielym a na niektorých miestach mŕtvolne namodralým farebným tónom. Na záver bolo dielo zafixované voskovo-damarovým náterom laku, ktorý bol po uschnutí preleštený do výsledného zamatového lesku.

Dielo po reštaurovaní získalo svoju zašlú slávu a momentálne čaká na to, aby mohlo byť znovu súčasťou stálej expozície v nových, zrekonštruovaných priestoroch Krajskej galérie v Prešove na Hlavnej 49. Priestory pripravovanej stálej expozície okrem zreštaurovaného Krista v hrobe budú prezentovať verejnosti výber z toho najcennejšieho - zo zbierky starého sakrálneho umenia. Vystavené budú drevorezby 15. – 19. storočia, ako aj ikony zo 16. – 19. storočia. Návštevníci sa tak budú môcť ponoriť do ikonografických schém niekoľkých storočí.

Andrej Liščinský

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove