Činnosť Klubu priateľov Šarišskej galérie v roku 2020

Publikované: 
15/01/2021
Kategórie: 
Činnosť Klubu priateľov Šarišskej galérie v roku 2020

Keď sa  začiatkom 60-tych rokov minulého storočia Galéria výtvarného umenia v Prešove, dnes Šarišská galéria, zapojila do celoslovenskej výzvy Slovenského fondu výtvarných umení podnietiť vznik Klubov priateľov výtvarného umenia (KPVU) v jednotlivých mestách so sídlom galérie, múzea, osvetových stredísk a pod., pravdepodobne nikto z autorov výzvy, ale ani pracovníkov galérie, nedokázal predpovedať, aká budúcnosť KPVU čaká. S odstupom času môžeme zhodnotiť, že Klub priateľov výtvarného umenia, dnes Klub priateľov Šarišskej galérie, prevýšil očakávania jeho iniciátorov a dodnes si udržal v Prešove svoju pozíciu neoddeliteľnej súčasti galérie.

Bilancovanie toho, čo sme prežili alebo urobili, sa spája zvyčajne so záverom. Záverom kalendárneho roka prípadne istej životnej či pracovnej etapy. Naším zhodnotením v úvode roku 2021 síce uzatvárame jednu kapitolu činnosti Klubu priateľov ŠG, ale zároveň otvárame novú, v ktorej  ponúkame možnosť všetkým záujemcom z radov prešovskej verejnosti so vzťahom k výtvarnému umeniu, kultúre či histórii, ako, kde a s kým môžu stráviť svoj voľný čas. Minulý rok bol síce v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi trochu odlišný, náročnejší a prinútil nás izolovať sa, no chvíle „spoločenského uvoľnenia“ sme sa pokúsili využiť naplno a pripraviť pre členov KPŠG, ale i širokú verejnosť podnetné a jedinečné podujatia.

Januárovým stretnutím členov Klubu sme plánovali odštartovať sériu akcií, ktoré by po obsahovej, ale aj formálnej stránke korešpondovali s práve prebiehajúcimi výstavami a súčasne aj  také, ktoré by ponúkli návštevníkom niečo nové a atraktívne. No a v tomto prípade sa nám zdala cestovateľská videoprojekcia a rozprávanie ako veľmi dobrá a vhodná voľba. V spolupráci s Mgr. Antonom Fogašom, PhD. z Katedry geografie a aplikovanej informatiky FHaPV Prešovskej univerzity sme sa vybrali za objavovaním a spoznávaním vzdialenej krajiny Vikingov, v ktorej sa pretkáva história s legendami, fantázia i skutočnosť dostávajú úplne iný nádych a rozmer a nekonečne fascinujúca prírodná scenéria dokáže prekvapiť, ba priam ohúriť svojou monumentalitou a zachovalosťou. Takouto krajinou je Nórsko. Ľudský hlas a slovo dodá statickým dvojrozmerným fotografiám vždy inú dimenziu, a tak pútavé rozprávanie nášho sprievodcu nás doslova premiestnilo v čase a priestore. Zahltil nás množstvom vedomostí, praktických informácií, ale i kuriozít, s ktorými sa môžeme stretnúť po potulkách touto krajinou a cítili sme, že opätovne si tú cestu užíva a prežíva spoločne s nami, v tisíckach kilometrov vzdialených priestoroch galérie.

Medzi členmi Klubu sú aj takí, ktorí sa buď profesne, alebo súkromne venovali a doposiaľ venujú zaujímavým a hodnotným aktivitám. Aby sme akcie Klubu trochu oživili a do ich príprav aktívne zapojili aj jeho členov, rozhodli sme sa zaradiť do programovej štruktúry Klubu podujatia, pripravené práve nimi pod hlavičkou Klubisti pre Klubistov. V tejto forme sa nám doteraz podarilo úspešne zrealizovať viacero prednášok, premietaní, ale i „praktických stretnutí s umením“. Práve do posledne menovanej kategórie by sme mohli zaradiť aj februárové podujatie s názvom „Zhotov a poteš srdce“, ktorého režírovanie sme zverili do rúk členky Klubu, pani Mgr. Evy Liberovej. Dlhoročné skúsenosti a zručnosti získané pri paličkovanej čipke i drôtovaní sa celkom prirodzene u nej prepojili do novej záľuby, výroby drôteného šperku. Výtvarný workshop tak nadobudol viacero rovín, od teoretickej cez praktickú, až po úžitkovú. Po necelých dvoch hodinách trpezlivého prístupu, opakovaného vysvetľovania a usmerňovania našej pozitívne naladenej lektorky, si účastníci workshopu odnášali vlastnoručne vyhotovené šperky, ale i úsmev na tvári a dobrú náladu.

Po druhýkrát v rámci mesiaca február sme pre členov Klubu, ako i verejnosť pripravili sprievodnú akciu k prebiehajúcej výstave, ktorou sme si chceli uctiť a pripomenúť výraznú osobnosť prešovskej výtvarnej scény, stojacu za vznikom Krajskej galérie v Prešove, zasl. umelca Juraja Daňa. „Spomienkové podujatie“ konané pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia sa nieslo v komornej atmosfére výstavných priestorov za účasti jeho priaznivcov, obdivovateľov, ale i známych či dlhoročných priateľov. Archívne záznamy i bohatá fotodokumentácia z majetku galérie prispeli k vytvoreniu bohatej a pestrej videoprojekcie, v ktorej sme poodhalili nielen osobný život Juraja Daňa, ale tiež výtvarné tendencie, ktorými sa uberala jeho výtvarná tvorba od najranejších diel až po tie z posledného obdobia jeho života. Dôstojnú bodku za príjemným popoludním dala spontánna diskusia návštevníkov, ktorí mali tú možnosť a česť Juraja Daňa osobne či sprostredkovane poznať.

V letných mesiacoch máva Klub prázdninovú prestávku, ale uvoľnenie pandemických opatrení nám dovolilo využiť tento čas na opätovné stretnutie, čo členovia Klubu privítali s nadšením. Témou naplánovanej akcie bolo spoznanie histórie a umenia, ktoré prezentujú expozície Krajského múzea situované v barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Už pohľad na slnkom zaliaty komplex tzv. Veľkého kaštieľa, priľahlého ranogotického kostola Nanebovzatia Panny Márie a samostatne stojacej zvonice, ponúkli silný vizuálny zážitok. Vopred dohodnutá prehliadka stálych expozícií so sprievodcom priniesla prekvapenie, pretože svoj vzácny čas nám venoval šéf pobočky múzea, Ing. Samuel Bruss, ktorý nás celou expozíciou venovanou rodine Dessewffyovcov sprevádzal. Fundovaný a podrobný výklad potvrdil fakt, že histórii kaštieľa, životným osudom tohto šľachtického rodu, ako aj súčasnému zveľaďovaniu priestorov kultúrnej pamiatky i zbierkového fondu je oddaný telom i dušou. Milým a nečakaným ukončením prehliadky bolo spoločné posedenie pri občerstvení a rozhovore o podujatiach pravidelne pripravovaných mestom Hanušovce, v kaštieli alebo Archeoparku, o výtvarníkoch regiónu, o plánoch a víziách... Z Hanušoviec sme odchádzali plní pozitívnych dojmov. Pre tých, ktorí Hanušovce ešte nenavštívili odporúčame tak urobiť. Je to skvelý tip na výlet aj s deťmi.

Piate, a bohužiaľ pre rok 2020 aj posledné klubové podujatie sa uskutočnilo v priestoroch galérie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Prednáška „Kultúra, umenie a osobnosti 18. a 19. storočia v Prešove“ doplnená videoprojekciou a reflektujúca na aktuálnu výstavu „18. a 19. storočie v zbierkach ŠG“ zaujala nielen stálych členov Klubu, ale i verejnosť a študentov. Predstaviť v 90-tich minútach všetky udalosti bohatej a turbulentnej histórie Prešova, jeho hospodárskeho, architektonického a spoločenského rozvoja počas dvoch storočí, bolo veľmi náročné, keďže sme sa snažili nezabudnúť na dôležité fakty, medzníky i faktory ovplyvňujúce „život“ Prešova a jeho obyvateľstva. Veríme, že sme návštevníkom prednášky, na základe doteraz historikmi, archivármi a historikmi umenia zistených údajov, poskytli zaujímavú sondu do minulosti kráľovského mesta Prešov. Či sa podarí ešte poodhaliť niečo z jeho tajomstiev, to už prenecháme na súčasných odborníkov, ktorí neustávajú vo svojom výskume.

Naplánované akcie Šarišskej galérie v Prešove v roku 2020 pre KPŠG a verejnosť ostali zatiaľ iba na papieri. Zatiaľ aj tie, ktoré sme chceli uskutočniť v januári 2021. No snažíme sa ostať optimistami a dúfame, že sme predchádzajúcimi riadkami priniesli trochu krásy, nových poznatkov, snov a pozitívnej energie aj medzi čitateľov.

Text: Mgr. A. Derfiňáková
Foto: Mgr. J. Németh a Mgr. A. Derfiňáková

Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove