Socha – plastika – objekt

Publikované: 
04/12/2020
Kategórie: 
Socha – plastika – objekt

Názov výstavy: Socha – plastika – objekt
Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51
Trvanie: 10.12.2020 – 14.02.2021
Kurátor: Mgr. A. Malíková, Mgr. A. Derfiňáková

Výstavou Socha – plastika – objekt predstavujeme výber z kolekcie sochárskych diel
významných slovenských umelcov
zastúpených v zbierkovom fonde ŠG. Cieľom výstavy je
ukázať prierez základnými tendenciami slovenského sochárstva 20. storočia (akademizujúci
historizmus, sociálny a civilný realizmus, lyrický a expresívny modernizmus, konštruktívny
abstrakcionizmus, novofiguratívne tendencie, postmodernizmus a individuálne autorské
koncepcie konca storočia). Koncepcia výstavy bola zvolená tak, aby jednotliví autori boli
reprezentovaní minimálne jedným dielom , pričom samostatný priestor je venovaný kolekcii
diel žien, sochárok.

Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove