Reštaurovanie diela Zmŕtvychvstalý Kristus

Publikované: 
16/12/2020
Kategórie: 
Reštaurovanie diela Zmŕtvychvstalý Kristus

Drevorezba Zmŕtvychvstalý Kristus je začlenená do kolekcie drevených plastík 15. – 19. storočia, ktoré do svojho zbierkového fondu získala Krajská galéria v Prešove od súkromného zberateľa formou dedikácie v roku 1993.

Z hľadiska proveniencie je Zmŕtvychvstalý Kristus zaujímavý tým, že je pripisovaný západoslovenskému rezbárovi z 2. pol. 18. storočia, čo nevylučuje možnosť zaradiť ho do kontextu Donnerovej sochárskej dielne.

Polonahá postava Krista v dynamickej víťazoslávnej póze je zahalená iba rozvírenou drapériou plášťa karmínovej farby so zbytkami polychrómie, prepojenou cez prsia tenkým pásikom. Ťažisko váhy esovito zvlnenej postavy je na pravej nohe, ľavá sa v miernom uhle pokrčenia a vytočenia dotýka podstavca len náznakom. Doširoka rozhodené gesto rúk naznačuje vznášanie sa v priestore. Na ľavej ruke absentujú všetky články prstov. Ľavá ruka pravdepodobne držala teraz chýbajúcu vlajku – symbol víťazstva nad smrťou. Pravá zdvihnutá paža je v pohybe žehnania. V extáze zvrátená hlava a pootvorené pery, drevorezba vlasov a briadky, majstrovsky zvládnutá anatómia svalov, či vlajúci lem plášťa za postavou, vrátane mramorovaného podstavca s jeho architektonickým členením, radia dielo k cenným neskorobarokovým pamiatkam.

Drevorezba v čase jej nadobudnutia do zbierkového fondu galérie vykazovala znaky silného poškodenia. Tie mohli spôsobiť rôzne okolnosti, od nevhodných podmienok, v ktorých sa drevorezba do času jej nálezu súkromným zberateľom nachádzala, cez samotný „vek“ plastiky až po nevhodnú manipuláciu a pod. Všetky tieto indície potvrdzovali fakty a postupne zistené nálezy ako: znečistenie rôznymi depozitmi, sčernenie opadaných častí polychrómie, úbytok polychrómie v časti hlavy a ramien, ako i úbytok drevenej hmoty, evidentný napríklad na pravom cípe plášťa.

Aby plastike bola prinavrátená aspoň sčasti pôvodná krása a pôvab, bolo nutné pristúpiť k jej celkovému reštaurovaniu, a tým aj záchrane originálnych častí drevenej hmoty a polychrómie. V prvej fáze reštaurovania bola polychrómia plastiky spevnená glejovým roztokom. Nasledovalo odstránenie sčernenej špiny, rôznych depozitov až po sekundárnu premaľbu. Odstránením premalieb na pôvodný inkarnát a svetločervenú farbu plášťa bolo dielo ponorom do roztoku solakrylu petrifikované. Po vytmelení chýbajúcich častí nasledovala záverečná fáza pozostávajúca z retuše a ochranného lakového náteru.

Zreštaurovanú drevorezbu Zmŕtvychvstalého Krista mohli návštevníci Krajskej galérie v Prešove po prvýkrát obdivovať v roku 2002 na výstave Ikony a drevorezby zo zbierok ŠG, ktorá sa konala v mesiacoch júl a august. Aj v nasledujúcich rokoch sa pravidelne objavovala na výstavách v rámci prezentácie drevenej sakrálnej plastiky ako na domácej pôde, tak aj v zahraničí (2009 Krosno, PL, 2010 Vatikán, I). Naposledy toto majstrovské dielo tvorilo neoddeliteľnú súčasť bohatej kolekcie Stálej expozície Ikony 16. – 18. storočia a drevorezby 15. – 19. storočia zo zbierok ŠG, od 19. septembra 2013 až do jej nevyhnutného zrušenia v roku 2016, z dôvodu celkovej rekonštrukcie galérie. A či si nájde opäť svoje pevné miesto i v novovznikajúcej Stálej expozícii na Hlavnej č. 49? To ukáže čas....

Text: A. Liščinský
Foto: G. Kutajová

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove