Portrét staršej dámy - dielo zo zbierok ŠG

Publikované: 
17/12/2020
Kategórie: 
Portrét staršej dámy - dielo zo zbierok ŠG

Samostatným žánrom vo výtvarnom umení objavujúcim sa vo všetkých umeleckých druhoch (maliarstvo, kresba, grafika, sochárstvo) je portrét, ktorého prvé príklady zaznamenávame už v staroveku. Až do nástupu fotografie v 19. storočí si portrét udržal, v rôznych obdobiach a obmenách výtvarného stvárnenia, svoju pozíciu v obľúbenosti najmä u vyššej spoločenskej vrstvy. Portrét (fr. portrait – podobizeň) alebo tiež konterfei (nem.), je „všeobecne definovaný ako zachytenie rysov konkrétneho človeka s určitým zámerom, významom, cieľom“ (Kližanová, H.: Podoby rodinného portrétu v slovenských zbierkach, 2012).

V zbierkach Krajskej galérie v Prešove je portrétna tvorba zastúpená veľmi hodnotnou kolekciou malieb najmä 18. a 19. storočia a kresieb z 19. – zač. 20.storočia. Dokladom je aj tohtoročná nosná výstava s názvom „18. a 19. storočie v zbierkach Krajskej galérie“, ktorú si návštevníci mohli pozrieť počas letných mesiacov buď osobne, alebo formou virtuálnych prehliadok na webovej stránke galérie. Súčasťou vystaveného súboru portrétov z 19. storočia bolo aj dielo Portrét staršej dámy, 1860 – 1870, od maliara Juraja Révésza, ktoré do svojich zbierok galéria získala v roku 2004.

S menom autora sa v slovenskej histórii umenia stretávame veľmi výnimočne a o jeho osobnom živote, pôsobení a realizáciách vieme doposiaľ veľmi málo. Juraj Révész sa narodil v roku 1821 pravdepodobne v Ungvári, čo je dnešný Užhorod. Absolvoval maliarske štúdiá v Mníchove a svoje výtvarné uplatnenie našiel ako maliar portrétov, žánrových obrazov, oltárnych obrazov a ako grafik. Pôsobil v Košiciach a Budapešti. Zomrel 10. 8.  1875 a je pochovaný v Sátoraljaújhely (Nové Mesto pod Šiatrom).

Autorstvo diela bolo určené na základe dochovanej signatúry nachádzajúcej sa vľavo dole na averze plátna. Ide o olejomaľbu na plátne s rozmermi 107,5 x 88 cm. V čase nadobudnutia predmetného diela do zbierok bola jeho celková kondícia v zlom stave, pod čo sa podpísal nielen čas, ale pravdepodobne i nešetrné zaobchádzanie predchádzajúcich vlastníkov. Dielo bolo bez pôvodného podrámu. Nájdené popraskania na plátne ako i množstvo opadaných farebných vrstiev nasvedčovali tomu, že dielo bolo dlhodobo stočené, čo následne viedlo k mechanickému poškodeniu v miestach zlomu a skrútenia. Povrch maľby bol znečistený zožltnutým lakom a organickými depozitmi, ktoré degradovali jemné plátno. Po očistení rubu plátna od špiny bolo v prvom rade nutné zabezpečiť stabilitu a štruktúru maľby a jej nosiča vykonaním voskovo – damarovej rentoaláže. Odstránením pôvodného, starého laku pomocou chemických rozpúšťadiel dielo nadobudlo pôvodnú sviežosť a farebnosť. Poškodené opadané časti farebnej vrstvy boli vytmelené kriedovým tmelom a vyretušované napodobivou čiarkovanou retušou temperovými farbami. V záverečnej fáze bola ochrana povrchu maľby zabezpečená nanesením vrstvy voskovo-damarového laku. Dielo bolo napnuté na nový drevený podrám a finálne osadené do nového vhodného rámu. Portrét staršej dámy od Juraja Révésza je zatiaľ jediným dielom, ktoré Krajská galéria vlastní vo svojich zbierkach. O existencii autorových diel v zbierkach iných zbierkotvorných inštitúcií na Slovensku sa dozvedáme len z webu umenia a zmienok v literatúre. Okrem diela zo zbierok Krajskej galérie Révészove diela nachádzame vo vlastníctve Východoslovenskej galérie v Košiciach (Autoportrét, 1870 – 1875, olej, plátno a dielo nenávratne zničené požiarom v roku 1985, Bydlisko Františka Kazinczyho, 1870 – 1875, olej plátno) a vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Text: A. Liščinský
Foto: G. Kutajová

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove