Metamorfózy krajiny - Zimná krajina

Publikované: 
06/12/2020
Kategórie: 
Metamorfózy krajiny - Zimná krajina

Názov výstavy: Metamorfózy krajiny
Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51
Trvanie: 15.10.2020 – 14. 02. 2021
Kurátor: Mgr. Alžbeta Malíková

Výstava Metamorfózy krajiny prezentuje zbierkový fond Šarišskej galérie v Prešove a ponúka návštevníkom pohľad do malebných krajín meniacich sa pod vplyvom ročných období, a samozrejme pod rukou umelca. Zastúpení autori sa vyznačujú individuálnym prístupom ku krajine a svojským rukopisom zachytávajú vlastné dojmy, pocity a nálady meniacej sa prírody s jej rozmanitou siluetou. Záhrady, stromy, močiare, lesné cesty, prostredie Tatier a mnoho ďalších motívov sa stali východiskovým bodom v ich tvorbe a postupne prenikli do námetov uznávaných na pôde akadémie, medzi ktoré patrili portréty a historická maľba. Prestížne postavenie krajinomaľby sa budovalo v dlhšom časovom horizonte, no napokon preniklo do akadémií v podobe Ateliérov krajinomaľby. Vďaka tomu, že krajina neostala len ako „doplnok“ námetu, môžeme prezentovať diela zachytávajúce to, čo je nám najbližšie – prírodu a jej magické premeny.

Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove