Jubilanti 2020 / Juraj Daňo (1920 – 2007)

Publikované: 
30/01/2020
Kategórie: 
Jubilanti 2020 / Juraj Daňo (1920 – 2007)

Názov výstavy: Jubilanti 2020 / Juraj Daňo (1920 – 2007)
Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51
Trvanie: 30. 01. 2020 – Výstava predĺžená
Kurátor: Mgr. Alžbeta Malíková

Retrospektívna výstava pri príležitosti 100. výročia umelcovho narodenia. Juraja Daňa dnes hodnotíme predovšetkým ako zavŕšiteľa tradície klasickej modernej šarišskej krajinomaľby, ktorú obohatil o dramatické akcenty a pastozitu prevedenia. Jeho celoživotné dielo je tematicky a názorovo široko rozvetvené, a predsa zamerané najmä na problematiku krajinomaľby. Prepis krajiny do plochy sa presúva od dramatických pastóznych nánosov až k plošnejšiemu vyjadreniu meniacej sa krajiny.

Motív krajiny má vo východoslovenskom umení dlhú tradíciu a stal sa pre mnohých umelcov východiskom v tvorbe. Krajina je pre mnohých umelcov studnicou inšpirácií a spôsobom na vyjadrenie trvajúcej spätosti človeka s prírodou, s rodným krajom. Dynamika gesta, pastózny rukopis, spontánny, živelný spôsob maľovania akoby jedným dychom, je pre Juraja Daňa príznačný v celej škále jeho maliarskej tvorby.

Výstava pri príležitosti 100. výročia umelcovho narodenia sa zameriava aj na jeho druhú tvár – na polohu maľby, ktorá je viac geometrizujúca a abstraktnejšia. Zameraná na štylistickú premenu v krajinomaľbe a zmenu rukopisu smerujúceho od prepisu lyrickej krajiny k orientácii na mestskú a spriemyselňovanú krajinu, na experimentovanie v tvorbe a hľadanie nových výrazových prostriedkov maľby. Výstava Juraja Daňa predkladá výber z celoživotného diela, ktoré je námetovo rozvetvené so silným akcentom na krajinu, krajinu blízku nám všetkým.

Galéria

Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove