CLIVOTA - Edita Spannerová 1919 - 1990

Publikované: 
30/10/2019
Kategórie: 
CLIVOTA - Edita Spannerová 1919 - 1990

Výstava usporiadaná v spolupráci: Šarišská galéria v Prešove, Združenie historikov moderného výtvarného umenia a Prešovský samosprávny kraj

Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove, Medziposchodie, Hlavná 51
Trvanie: od 7. 11. 2919 do 19. 1. 2020
Vernisáž: 7. 11. 2019 o 16.00 hod.
Kurátor: PhDr. Miro Procházka

Edita Spannerová 1919 - 1990
(Edita Spannerová 7.6.1919 Prešov - 24.11.1990 Bratislava)

Výstava k 100.výročiu významnej prešovskej rodáčky prináša prierez jej diela, vyznačujúceho sa hlboko intímnym ponorom do sveta ženskej duše a pocitov.

Jej prvé kroky usmerňoval profesor kreslenia Aurel Ballo. V rokoch 1934-38 navštevovala Umelecko-priemyselnú školu v Budapešti, po návrate do Prešova sa zoznamuje s olejomaľbou v ateliéri Mikuláša Jordána. V r. 1941-43 nazad v Budapešti na Umelecko-priemyselnej škole navštevuje grafické oddelenie a súkromnú školu Károlyho Koffána. Sprvoti úzko spolupracovala Júliusom Nemčíkom, za ktorého sa v roku 1946 vydala. V r.1954 sa presťahovali do Bratislavy. Po zdravotných ťažkostiach sa v roku 1958 vrátila k tvorbe. Pobyt v Dalmácii ju podnietil k cyklu krajinárskych štúdií. V Bratislave sa predstavila autorskou výstavou v roku 1961, neskôr získala ocenenia v zahraničí. V roku 1979 dostala titul Zaslužilá umelkyňa. Vystavovala v Bratislave (1965), v Budapešti (1965) a v Prešove (1966).

Svoj výtvarný program vyhranila hneď v počiatočnom období (1945-49), neskôr ho len rozvíjala, dopĺňala, cibrila a obmieňala. Často sa pritom spomínajú ohlasy talianskych primitivistov, českého poetizmu a raného Nemčíka. Isteže, ale svojsky pretavené do osobného, nezameniteľného a rozpoznateľného rukopisu. Má ich schopnosť uchovať podstatu aj základnú podobu vecí, lež vtlačiť jej pečať vlastného duchovného života. Námety ženy či stromu ako podobenstva rastu, vývinu, pokračovania a vôbec bytia, prinášajú obrazy smútku, bolesti, aj tichej milosti túžby. Sú to obrazy vyvreté z vnútra, plné vzrušujúcej čarovnej tajomnosti, zavše vystupňované až k neokázalému, avšak vnútorným pátosom predchnutému heroizmu.

Vystavené diela pochádzajú z majetku Šarišskej galérie v Prešove, Východoslovenskej galérie v Košiciach a zo súkromných zbierok MVDr. Jozefa Pokorného z Košíc a Ing. Kamila Benetina z Prešova.

PhDr. Miro Procházka
kurátor

Galéria

Návštevnosť:  
© 1956 - 2020 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove