Bonjour Monsieur STEFANIK

Publikované: 
03/10/2019
Kategórie: 
Bonjour Monsieur STEFANIK

Výstava usporiadaná v spolupráci:
Šarišská galéria v Prešove, Francúzsky inštitút na Slovensku, Francúzska aliancia Košice, Združenie historikov moderného výtvarného umenia a Prešovský samosprávny kraj

Podujatie sa koná pod záštitou Jeho Excelencie francúzskeho veľvyslanca na Slovensku pána Christopha Léonziho.

Miesto konania: Šarišská galéria v Prešov, Malá výstavná sieň
Trvanie: 3. 10. – 1. 12. 2019
Vernisáž: 3. 10. 2019 o 16.00 hod.
Kurátor: PhDr. Miro Procházka

Výstava „Bonjour Monsieur Stefanik“ pripravená k k stému výročiu tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika konfrontuje Gauguinove drevorezy vytlačené z matríc nájdených astronómom Štefánikom pri pozorovaní Halleyho kométy na Tahiti v roku 1910 v prasačích korytách so sériou súčasných malieb Noémi Kolčákovej podnietených dobovými fotografiami a pomyselným stretnutím Gauguina s naším generálom.

Výstava vznikla v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku, Francúzskou alianciou Košice a Združením historikov moderného výtvarného umenia pod záštitou Jeho Excelencie francúzskeho veľvyslanca na Slovensku pána Christopha Léonziho
Deväť tuná predstavených Gauguinových novotlačí z prvého obdobia sa podarilo Šarišskej galérii získať šťastnou kúpou v roku 1967.

Štefánikovskou tématikou sa dlhodobo zaoberá výtvarníčka Noémi Kolčáková-Szakálová (ročník 1976). Táto absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Budapešti a Bratislave vystavovala vo Washingtone, Prahe, Pekingu, Viedni, Monte Carle, Bratislave, indickej Pune, New Yorku, Strasbourgu, Brne. Základ jej voľnej tvorby tvorí štylizovaná kresba doplnená výraznými farbami. Naštudovaný štéfánikovský historický materiál podriaďuje svojej ženskej intuícii a sebaprojekciou ho oživuje zmyselnými podtónmi.

Paul Gauguin (1848 Paríž – 1903 Hira-Hoa) bol umelec zložitého osudu. Opustil dráhu úspešného bankového úradníka a venoval sa maľbe a grafike. Najvýznamnejšie diela vytvoril za pobytu na tichomorských ostrovoch. Zobrazoval výjavy zo života domorodcov; sú to symbolické podobenstvá o harmónii prírody a človeka, ale aj kompozície výtvarne posilňujúce zložitosť osudu duševného života prírodných národov, čiže vlastne pračlovečenstva.

Najvýznamnejšie Štefánikove nálezy tvoria štočky drevorezov, ktoré výtvarník vyryl nožom do doštičiek z debien na alkohol. Keď sa po ročnom pobyte Štefánik vrátil do Paríža, požiadal priateľa grafika T. F. Šimona z tamojšej výtvarnej komunity, aby z matríc vyhotovil odtlačky. Následne vznikla prvá autorizovaná séria novotlačí. Po Šimonovi z týchto drevených štočkov tlačil v medzivojnovom období grafik František Kobliha, po tretí raz po ich konzervácii v roku 1961 Jánuš Kubíček.

Aby sa vzájomný dialóg všetkých zúčastnených pohodlnejšie rozvíjal, výstavu dopĺňajú dve pôvodné stoličky zo Štefánikovho parížskeho bytu z majetku Východoslovenského múzea v Košiciach.

PhDr. Miro Procházka

Galéria

Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove