HELMUT BISTIKA - Sladké pokušenie / Süsse versuchung

Publikované: 
03/05/2019
Kategórie: 
HELMUT BISTIKA - Sladké pokušenie / Süsse versuchung

Názov výstavy: Helmut Bistika: SLADKÉ POKUŠENIE / SÜSSE VERSUCHUNG
Miesto: Šarišská galéria v Prešove, Malá výstavná sieň, Chodby a Suterén – Hlavná 51-53
Trvanie: 9.5. – 30.6. 2019
Vernisáž: Štvrtok 9.5. 2019 o 16.00 hod.
Kurátor: Jozef Ridilla

Helmut Bistika (31.7.1963 Medzev) študoval umelecké drevárstvo a pedagogiku. Od roku 2000 je v slobodnom umeleckom povolaní. Je členom výtvarných združení European ARTISTS e. v. (Nemecko), Neue Milben (Rakúsko) a C+S (Slovensko). Patrí k najzaujímavejším i najkontroverznejším umelcom na východnom Slovensku. V roku 2018 bol zastúpený na výstave slovenskej asambláže v Bratislave (kurátor Miro Procházka). Umelec používa
širokú škálu kombinovaných techník a rozmanité materiály (papier, drevo, kov, živicu, vosk, konopné vlákna, ľudské vlasy, tkaniny, farbu, disperziu...). Na jeho originálne umenie vyznačujúce sa metodikou experimentu vplývali rozmanité pracovné skúsenosti - výtvarná práca s hendikepovanými, aranžovanie výkladov, choreografia, scénografia... Názov výstavy je ironickým komentárom k vizuálnemu charakteru diel, ako aj "zlomyseľnou" hrou s diváckym očakávaním.

Reprezentatívna prierezová výstava tvorby nekonformného umelca z Medzeva predstaví skulptúry, inštalácie, objekty, asambláže a maľby z rokov 2015 - 2018. Pokušenie býva sladké, ale môže mať horkastú chuť!

„Ja pochádzam odnikiaľ“

Výstava, ktorá nesie v názve výrok Andyho Warhola „Ja pochádzam odnikiaľ“ je koncepčne
zameraná na bližšie poznanie Warhola cez isté artefakty, dokumenty, rané diela umelca,
vplyv matky na formovanie jeho umeleckého i filozofického pohľadu na život, umenie a svet.
Cieľom kurátorov projektu „Warhol Tour“, ktorého súčasťou je aj táto výstava, je pokúsiť sa
odpovedať na výrok, ktorým Warhol akoby zámerne tajil svoj pôvod, no na druhej strane
provokoval k hľadaniu poznania skutočného pôvodu.

To „odnikiaľ“ je svet, geografická poloha, etnikum, čo s prihliadnutím na historické fakty už
znamená „odnikiaľ“. Rodičia prišli z Horného Uhorska, časti Rakúsko-Uhorska, neskôr
premenované na Československo... , až naposledy na Slovensko, samostatnú štátnu
formáciu, kde sa nachádza rodisko jeho rodičov Miková.

pre: Warhol Tour 2019, Šarišská galéria v Prešove
15.4.2019
Michal Bycko, PhD.
kurátor MMUAW v Medzilaborciach

Návštevnosť:  
© 1956 - 2020 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove