Zemplínska karička

Publikované: 
27/02/2019
Kategórie: 
Zemplínska karička

Názov výstavy: Zemplínska karička. Súčasné výtvarné umenie mladšej generácie autorov zo zemplínskeho regiónu.
Miesto: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51 a 53, Veľká výstavná sieň, medziposchodie
Trvanie: 28. 2. – 12. 5. 2019
Vernisáž: štvrtok 28. 2. 2019 o 16.00 hod.
Kurátor: Mgr. Peter Markovič

Durkaj / Králik / Picha / Repický / Sirka / Straka / Slaminka / Vasilko  / Varcholová / Weiss / Zelinka /

Zemplínska karička predstavuje prezentáciu súčasného generačne mladšieho výtvarného umenia. Základným cieľom bola potreba prezentácie tvorby početnej a talentovanej skupiny maliarov, pochádzajúcich z rôznych častí zemplínskeho regiónu. Tvorba jednotlivých autorov bola doteraz vo viacerých prípadoch prezentovaná v individuálnych výstavách. Ako ucelený výstavný výber jednoznačným regionálnym vymedzením torba autorov doteraz nebola prezentovaná prostredníctvom kolektívnej prehliadky.

Pri obvyklých podobných prehliadkach sa predpokladá nachádzanie a popísanie určitých programových spojitostí a presahov. Platformu výstavného konceptu Zemplínskej karičky predstavuje predovšetkým skutočnosť existencie autorov, reprezentujúcich jedenásť vzájomne diferencovaných modelov súčasného maliarstva a sochárstva.

Zemplínska karička ako výstavný koncept prezentácie širšej autorskej skupiny má ambíciu predstaviť polyfonickú generačnú výpoveď maliarov spojených spoločným regionálnym kontextom. Regionálne špecifikum zemplínskeho kraja je spojené s predovšetkým poľnohospodárskym a folklórnym vnímaním jeho prostredia. V tradícii maliarstva Zemplína dominuje predovšetkým maliarska osobnosť Jozef Teodor Mousson, alebo maliar tragického osudu Jozef Kornucik. Uvedený výber formuje predovšetkým presvedčenie o talentoch vystavujúcich autorov, na ktoré je súčasná mladá a mladšia zemplínska generácia až prekvapujúco bohatá. Výtvarným názorom voľná vzájomne neprepájaná  skupina maliarov nepredstavuje názorovo konzistentnú programovú skupinu.

Jedenásti autori vybraní do projektu Zemplínska karička predstavujú prevažne absolventov Fakulty výtvarných umení v Košiciach. Predstavujú predovšetkým početné pohľady na podoby súčasnej mladšej slovenskej maľby. Koncipovaný projekt má za svoj cieľ predstaviť tvorbu autorov bez hľadania a formálneho konštruovania nejestvujúcich programových zhôd. Predstavená autorská skladba v pestrosti a osobitosti jednotlivých autorských poetík presvedčivo dokladá umeleckú výraznosť početných talentov, ktoré riadením osudu našli na Zemplíne svoj domov.

Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove