Anna Hausová - RETROSPEKTÍVA

Publikované: 
14/12/2018
Kategórie: 
Anna Hausová - RETROSPEKTÍVA

Miesto: Šarišská galéria v Prešove:
Veľká výstavná sieň – Hlavná 53,
Medziposchodie – Hlavná 51,
Malá výstavná sieň – Hlavná 53,
Suterén – Hlavná 53
Trvanie: 20.12. 2018 – 24.2. 2019
Vernisáž: vo štvrtok 20.6. 2018 o 16.00 hod.
Kurátor: Mgr. Jozef Ridilla

Akad. maliarka Anna Hausová (1956 Prešov) v r. 1976-82 študovala na VŠVU v Bratislave, odbor textil (Doc. E. Lehotská). Jednoznačne patrí k najzaujímavejším východoslovenským výtvarníčkam posledných desaťročí. Jej tvorivá energia jej umožnila čoskoro nájsť v textilnej tvorbe ďalšie možnosti vyjadrenia a napokon i prekročiť jej rámec.

V kresbe, maľbe, kombinovaných technikách, tkaných tapisériách či inštaláciách uplatňuje archetypálne orientovanú imagináciu. Výstava prezentuje dielo autorky formou retrospektívy, vo všetkých jej polohách a obdobiach, čo umožní demonštrovať individuálny príbeh umeleckého zrenia. Vystavené budú nielen staršie diela, ale i diela vytvorené špeciálne k príležitosti výstavy.

V počiatkoch tvorby Hausová v zmysle vtedajšej kultúrnej politiky požadujúcej výtvarné diela v architektúre dokázala hodnotne dotvoriť niektoré verejné interiéry, kde previedla v podstate komornú techniku čipky do monumentálnej mierky. Už v 2. pol. 80-tych rokov začínajú vznikať 3D práce, v ktorých tradičná technológia a „etno“ estetika vstupujú do služieb univerzálneho jazyka súčasného umenia a kde autorka využíva zmysel pre humor, iróniu i sebairóniu (skulptúry, objekty, asambláže).

V reakcii na technologickú náročnosť sa autorka neskôr obracia ku kresbe s využitím frotáže, vytvárajúc lyricko-epické baladické kompozície. Tie na prelome tisícročí vyústili do malieb – kombinovaných techník so štrukturálnym výrazom a so širokým záberom reflexie človeka a spoločnosti. Začiatkom tisícročia sa vracia k textilným inšpiráciám, tentoraz v podobe meditatívnych malieb na transparentnom textile (napr. akryl na silóne), odkiaľ bol už len kúsok k reflexii tém, ktoré najviac znepokojujú človeka (vznik a zánik, pominuteľnosť a pretrvanie), čo autorka reflektuje v podobe epoxidových plastík s dôrazom na prítomnosť alebo neprítomnosť svetla.

Aktuálna výstava Anny Hausovej chce poukázať na význam autorkinho diela v kontexte umenia (nielen) východného Slovenska, chce nastoľovať otázky ohľadom vzťahu voľného umenia a umeleckého remesla, ohľadom feministického a „nefeministického“ v umení súčasnosti. Sprievodný katalóg s odborným textom umožní reflexiu týchto a ďalších otázok v širších súvislostiach umenia Slovenska. Výstava bola podporená z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Súčasťou vernisáže bude prezentácia najnovšej knihy Ľudovíta Petraška "Povesti, príbehy a povedačky z východu Slovenska", ktorú ilustrovala Anna Hausová.

Galéria

Návštevnosť:  
© 1956 - 2020 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove