JURAJ COLLINÁSY 1907-1963

Publikované: 
03/04/2018
Kategórie: 
JURAJ COLLINÁSY 1907-1963

Názov výstavy: Juraj Collinásy 1907 - 1963
Miesto: Šarišská galéria v Prešove, Medziposchodie – Hlavná 51
Trvanie: 12.4. - 10.6. 2018
Vernisáž: v utorok 12.4. 2018 o 16.00 hod.
Kurátor: Mgr. Peter Markovič, historik umenia

Juraj Collinasy SG PO
Výstava Juraj Collinásy 1907 – 1963, pripravená občianskym združením
Club milovníkov umenia Košíc pri príležitosti 111. výročia umelcovho
narodenia v Šarišskej galérii v Prešove, je prierezom celoživotnou tvorbou
autora. Vystavený súbor pozostáva z vyše 100 diel od viacerých súkromných
zberateľov zväčša z Košíc a rodiny autora. Výrazným kladom a zásadným
prezentačným prínosom vystaveného súboru je ochota zberateľov podeliť sa
s verejnosťou o klenoty svojich zbierok, bez ktorej by podobné výstavy nemohli
byť realizované a poznanie diela umelca len neúplné.
Významný slovenský maliar Juraj Collinásy začínal ako viacerými cenami
ocenený fotograf, ktorý sa od konca 30-tych rokov venoval už len maľbe
a v menšej miere kresbe. Ovplyvnený silnou tradíciou moderny 1. tretiny 20.
storočia v Košiciach (najmä tvorbou Konštantína Kőváriho-Kačmarika)
a predovšetkým svojim hoci len krátkym pražským výtvarným školením, sa
postupne stal výnimočným maliarom figuralistom fauvisticky vášnivej
koloristickej palety so špecifickým záujmom o senzitívny prepis svojho
civilného prostredia a bytostným intimizmom v nazeraní na stvárňované motívy.
Významným prínosom výstavy z umelcovej maliarskej tvorby je prezentovanie
umelcovej fotografickej tvorby, po košickej premiére vo Východoslovenskom
múzeu v roku 2017 prezentovanej iba po druhý raz. K dispozícii je
reprezentatívny 100-stranový katalóg.

© 1956 - 2020 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove - Created by Lubomir Goban