Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017 Pamiatky & príroda : krajina možností

Publikované: 
06/07/2017
Kategórie: 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017  Pamiatky & príroda : krajina možností

DEKD_plagát_2017

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove