Michal Suchý - Sochy a kresby

Publikované: 
21/06/2012
Kategórie: 
Michal Suchý - Sochy a kresby

Tlačová správa: Michal Suchý – Sochy a kresby
Termín: 21.6. – 16.9.2012
Šarišská galéria v Prešove pripravila výber z diela akademického sochára Michala Suchého zo svojho zbierkového fondu ako spomienku na nedožité 70. výročie narodenia autora.
* narodil sa 2. novembra 1942 v Habure
+ zomrel 3. marca 1982 v Prešove
V 70-tych rokoch 20. storočia pracoval Michal Suchý po absolvovaní učňovskej školy v robotníckom povolaní ako zámočník a popri zamestnaní sa pripravoval na maturitnú skúšku. V centre jeho záujmu, ako vynikajúceho remeselníka a excelentného zvárača, bola snaha výtvarným spôsobom využiť tieto danosti. V tom čase sa zoznámil s akad. sochárom Júliusom Machajom, ktorý postrehol začínajúci výtvarný talent mladého robotníka a citlivým prístupom skúseného sochára a vysokoškolského pedagóga ho pripravil na prijímacie skúšky v odbore sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktoré úspešne absolvoval.
V rokoch 1968-1973 ju vyštudoval u sochárov Fraňa Štefunku v prípravke a Jozefa Kostku v špeciálke. Diplomový ročník, realizáciu a obhajobu záverečnej práce zo sochárstva v r. 1974 dokončil u Jána Kulicha, ktorý v tomto roku prevzal monumentálnu školu sochárstva. Po skončení VŠVU v Bratislave sa Michal Suchý vracia do Prešova, kde nachádza bohato rozvetvenú východoslovenskú výtvarnú scénu, do ktorej sa energicky zapája a rozvíja svoju tvorbu v slobodnom povolaní. Stáva sa členom Zväzu výtvarných umelcov, ktorý v tom čase združoval profesionálnych umelcov. Ťažiskom výtvarného prejavu M. Suchého za obdobie krátkych ôsmich rokov od skončenia školy po jeho tragický odchod je komorná figurálna tvorba. Tepané a zvárané plastiky, nervné kresby štetcom a perom, hlinené bozetá – neskôr odliate do bronzu, plastiky v kameni a dreve, plakety. Zrejme aj pre krátky tvorivý čas, ktorý mal autor vymedzený, zrealizoval len tri verejné objednávky monumentálnejšieho charakteru.
V r. 1979 sa zúčastnil Medzinárodného sochárskeho sympózia vo Vyšných Ružbachoch, kde vytvoril z miestneho travertínu dielo pod názvom „Kvet“.
Stopa osobnosti a tvorby Michala Suchého v kultúrnom priestore a čase je dokumentovaná, okrem súkromných a verejných zbierok, aj účasťou jeho diel na takmer piatich desiatkach kolektívnych výstav doma i v zahraničí.
Šarišská galéria v Prešove mu posmrtne venovala a zostavila dve samostatné výstavy v rokoch 1997 a 2007.
Na terajšej spomienkovej výstave predstavujeme zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove 6 plastík, 3 plakety a výber študijných kresieb autora.
Diela realizované na verejnú objednávku:
- Pamätník v Janíku
- Pamätná tabuľa J. Záborského v Župčanoch
- Dekoratívna plastika na Obchodom dome v Michalovciach
- medaila – 25. výročie KSUT v Prešove
Výstava bude sprístupnená od 21.6.2012 do 16.9.2012
Jozef Bodnár
odborný pracovník ŠG v Prešove

Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove