Paul Gauguin - Novotlače zo zbierok ŠG

Publikované: 
23/02/2012
Kategórie: 
Paul Gauguin - Novotlače zo zbierok ŠG

Miesto: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51
termín:  5.3. 2012 - 15.4.2012
sprístupnenie výstavy: 5.3.2012
Šarišská galéria v Prešove vlastní unikátnu kolekciu novotlačí Paula Gauguina, ktoré vyhotovil grafik T.H.Šimon z pôvodných drevených štočkov, ktoré zo svojej cesty po stopách P. Gauguina priviezol z Oceánie Dr. M.R.Štefánik. Štočky sú dnes v majetku  Národnej galérie v Prahe, ktorá vlastní tiež kolekciu novotlačí z nich.   Podľa posudku expertov NG v Prahe, má naša kolekcia veľmi dobrú kvalitu - pravdepodobne patrí k prvým odtlačkom.
Po desiatich rokoch opäť túto raritu ponúkame našim návštevníkom.

Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove