Dionýz Dugas – Retroperspektíva

Publikované: 
25/08/2011
Kategórie: 
Dionýz Dugas – Retroperspektíva

Trvanie výstavy: 8.9.2011 – 23.10.2011
Vernisáž: 8.9.2011 o 16.00 hod.
Výstava pripravená pri príležitosti okrúhleho životného jubilea (70) významného fotografa a vydavateľa  je prierezom jeho  polstoročnej tvorivej práce.
Na historickej mape fotografie a fotografovania  na Slovensku  významné miesto patrí  už od polovice 19. storočia Prešovu vďaka  Karolovi Divaldovi,  fotografovi a vydavateľovi, zakladateľovi prvej svetlotlačovej dielne v Uhorsku. Prvý z dynastie divaldovcov  bol   i osnovateľom tradície  portrétnej a krajinárskej fotografie  - „objaviteľom“ témy Tatier,  Pienín,   fundamentálny  je aj  jeho prínos v dokumentárnej fotografii regińu (požiar Prešova)  a fotografii mestskej architektúry najmä východoslovenských miest.
Na tejto mape v teritóriu  mesta pribúdali najmä od  2. polovice 20. storočia  ďalšie body   - autori, ktorí prispeli  do štruktúrovaného obrazu  povojnovej fotografie  regiónu osobitým a autorsky vyhraneným  vkladom.  Niektorí  ju síce po nádejnom vstupe na scénu   z rôznych dôvodov predčasne opustili, ale takmer polstoročie aktívnej tvorivej a 40 rokov výstavnej činnosti  fotografa, ktorého  predpoklady a možnosti talentu boli   veľmi sľubné už od začiatku,   potvrdzujú, že Dionýz (Dino) Dugas je dnes  jedným z najvýraznejších a najvýznamnejších  fotografov východného Slovenska, ale aj dedičom a rozvíjateľom   divaldovskej tradície krajinárskej fotografie  v regióne. Spája ho s ním  nielen základný okruh  umeleckého záujmu, ale aj paralela  v oblasti vydavateľskej ( jeho vydavateľstvo Dino vydalo  celú plejádu kníh propagujúcich krásy prírody a historickej architektúry východného Slovenska). Je nositeľom viacerých ocenení Zväzu slovenských fotografov ,  titulu Majster ZSF (1994), laureátom Ceny mesta Prešov za kultúru (1997)...
Nikto ,  kto o  fotografickej tvorbe jubilujúceho  Dina Dugasa doteraz  písal,  nemohol obísť  význam jeho veľkej   záľuby -  turistiky ,  horolezectva  a cestovania -  pre jeho  fotografickú tvorbu.  Na  túry  a cesty chodieva s fotoaparátom -  nástrojom,  s ktorým  vyčkáva a vyhľadáva či presne spozná chvíľu, keď sa svetlo, tvar  a zorný uhol stretnú v momente, ktorý mu umožní  zachytiť  zázrak, kedy sa pominuteľnosť stáva večnosťou.  Horské masívy, rieky, lesy, lúky, ...kamene, stromy,  kvety, rôzne štruktúry, textúry, svetelné štúdie...,  ale aj ľudová a historická architektúra  doma a v neďalekom i ďalekom svete – čaro rytmu striech, tajomstvá za oknami, dokonalosť a velebnosť veží, čaro krivolakých  uličiek..., úchvatná  „architektúra“ a farebnosť kvetov , bylín  - v ich zobrazení  až vedecká presnosť... Spiš, Šariš, Tatry, Himaláje,  Východné Karpaty, Slovenský raj, Prešov, Austrália, Indonézia, Svätá zem ... sú kotvy, ktorými je pripútaný k základni svojej inšpirácie. Mnohé z tematických celkov  a  cyklov prezentoval  za uplynulých 40 rokov  na mnohých samostatných  výstavách na Slovensku i v zahraničí  ( Prešov, Košice, Bratislava, Nowy Sacz, Paríž, Nantes, Lyon, Caen....)
Každá  Dugasova  fotografia   zachytáva   objektívom motívy cez sito  jeho bohatého vnútorného sveta  a citového zaujatia. Nejde v nich iba o vizuálny zážitok, ktorého krásu, lyriku či dramatickosť chce zachytiť a sprostredkovať, ale  najmä o uchopenie  momentu, keď sa  význam motívu vyjavuje v svojej  skomprimovanej podstate. A nerozhoduje, ktorý   z mnohých fotografických postupov  pre tento zámer využije – vidíme v nich variabilnú prácu so svetlom – uplatňovanie  protisvetla , kontrasty osvetlenia zdôrazňujúce dramatickosť a zmeny a posuny  významov, bočné svetlo modifikujúce tvar , raz ho zvýrazniac, inokedy potlačiac...využitie možností  širokouhlého či teleobjektívu... použitie negatívnych kópií,  násobenie  expozícií, údernosti čiernobielej fotografie,   využívanie bohatej tonálnej škály pozitívu i tvorivej práce s fotografickým detailom... Dokáže nám tlmočiť podoby krajiny v jej celosti i fragmentárnosti  , tak,  ako ju podvedome vnímame v každodennej realite.

Výstava pripravená  pri príležitosti okrúhleho životného jubilea Dina Dugasa do istej miery bilancuje – predkladá výber z celoživotného diela tak, aby  predstavila  časový oblúk od polovice 60-tych rokov 20.storočia  po súčasnosť a na ňom  najdôležitejšie etapy a diela či  cykly. V tejto súvislosti možno konštatovať, že množstvo materiálu, variabilita a bohatosť tvorivých postupov si pýta a ponúka podrobnejší rozbor a spracovanie autorského profilu Dina Dugasa, ako aj problematiky vývoja a autorského zázemia fotografickej tvorby regiónu.
Množstvo a kvalita  fotografií  zhromaždených na výstavu dovoľuje konštaovať, že Dino Dugas je autorom, ktorý ovláda  bravúrne svoje remeslo a jeho pridanou  hodnotou je práve  umenie vidieť.
Marta Hrebíčková
kurátorka výstavy

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove